Eigen risico ziektekosten nu bevriezen en vervolgens fors terugbrengen

Het verplichte eigen risico voor ziektekosten mag niet verhoogd worden, vindt Liane den Haan. Sterker nog: het moet in eerste instantie terug naar tweehonderd euro per jaar en op termijn naar nul euro. “Er zijn 900.000 mensen die niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben omdat ze de kosten daarvoor niet kunnen dragen”, zei Liane tegen minister Hugo de Jonge.

“Het niet verhogen van het eigen risico voor ziektekosten is een goede eerste stap”, zei Liane den Haan bij het overleg in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel om het verplicht eigen risico over het jaar 2022 te bevriezen. “Maar”, zo vervolgde zij, “het is niet genoeg!” Liane hield minister De Jonge van VWS voor dat liefst 7 procent van de mensen zorg mijdt vanwege de kosten. “Dat is weliswaar minder dan een paar jaar geleden, maar dat zijn nog steeds ruim 900.000 mensen die niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben omdat ze de kosten daarvoor niet kunnen dragen.”

Onnodig duur

Liane gaf aan welk scenario zij het liefste ziet: het eigen risico eerst terug naar 200 euro en op langere termijn helemaal afschaffen. “En ja, de zorgkosten stijgen doordat we steeds ouder worden, door nieuwe behandeltechnieken en door de komst van nieuwe, vaak duurdere geneesmiddelen”, beseft Liane. “Maar daarnaast zijn er ook genoeg voorbeelden te noemen die de zorg onnodig duur maken. Dan heb ik het over de te sterke productieprikkels in de bekostigingssystematiek, de handshake-dbc’s, de onnodige behandelingen.”

Preventie

Liane is ervan overtuigd dat er ook nog veel te winnen valt op het gebied van preventie. “Het preventieakkoord dat er nu ligt, is behoorlijk ambitieloos. We moeten preventie gaan zien als een lange termijninvestering en niet als een kostenpost. Ik hoop echt dat het volgend kabinet niet gaat voor het gewin op de korte termijn, maar een langetermijnvisie ontwikkelt over hoe we preventie kunnen inzetten om de zorgkosten te laten dalen. En dat er ingezet wordt om perverse prikkels in de financiering van de zorg te elimineren.”

Zorg mijden

Minister De Jonge geeft in een toelichting aan dat het bevriezen van het eigen risico ervoor zorgt dat mensen geneigd zijn om meer zorg te gebruiken, omdat de kosten lager blijven. “Onderzoek toont, zoals ik al eerder zei, ook aan dat toch nog 7 procent van de mensen zorg mijdt, juist vanwege de kosten”, pareerde Liane de uitleg van de minister. “Hoe verhouden deze twee onderzoeken zich tot elkaar?”

Zorgprestatiemodel ggz

Liane stond bij het wetgevingsoverleg ook nog even stil bij het zorgprestatiemodel in de ggz dat begin 2022 wordt ingevoerd. “Ongeveer 98.000 cliënten in zowel de generalistische als de specialistische ggz moeten hun behandeling betalen uit hun eigen risico. Niet alleen in het jaar dat hun behandeling start, maar ook in het jaar daarna. Belangenverenigingen vrezen dat mensen zorg gaan uitstellen, of vroegtijdig de behandeling gaan stoppen, om hun behandeltraject in één jaar te laten plaatsvinden, zodat ze maar één keer hun volledige eigen risico hoeven te betalen. Gevolg is dat klachten verergeren en de kans groter wordt dat ze langdurig uitvallen op hun werk, of niet meer kunnen studeren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Ik hoor graag van de minister wat hij hieraan gaat doen.”

Zorgpremies

Afsluitend uitte Liane haar zorgen over de zorgpremies. “De verwachting is dat deze verder gaan stijgen. In het licht van de koopkracht van mensen en het voorkomen van vermijden van zorg wil ik de minister vragen of hij ideeën heeft om de premiestijging van de zorgverzekering te voorkomen?”

   
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.