Zet wijkverpleging in bij vaccinatie van kwetsbare niet-mobiele mensen

Betrek de wijkverpleging bij het zo snel mogelijk vaccineren van de groep niet-mobiele en kwetsbare thuiswonenden, stelt Fractie den Haan voor. De Tweede Kamer en de minister van VWS vinden dat een uitstekend plan.

Kwetsbare thuiswonende mensen voelen zich een vergeten groep. Zij kunnen vanwege een beperking of ernstige ziekte niet naar een vaccinatielocatie komen voor hun coronaprikken. Nog steeds zijn velen van hen daarom niet ingeënt en dus niet beschermd tegen het Covid-virus. Het RIVM schat dat het gaat om tussen de 1.500 en 17.000 mensen.

Moeilijke klus

Aanvankelijk zouden huisartsen worden ingezet om deze kwetsbare groep mensen zo snel mogelijk te vaccineren. Maar dat leverde grote problemen op. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wezen de minister erop dat huisartsen het thuis prikken van mensen er in deze drukke tijd niet bij konden hebben. Dat zou ten koste gaan van de reguliere huisartsenzorg. Bovendien mochten 60-minners niet ingeënt worden met het relatief makkelijk te hanteren AstraZeneca-vaccin, maar moest voor hen het Pfizer-vaccin worden gebruikt. Pfizer moet opgehaald worden bij een GGD-locatie, waar het bij een temperatuur van tussen 15 en 25 graden onder nul wordt bewaard, en moet koud worden vervoerd. Logistiek een moeilijke klus voor de meeste huisartsen.

Landelijke organisatie

Het ministerie van VWS ging op zoek naar een landelijke organisatie die het thuis prikken van kwetsbare mensen zou kunnen uitvoeren. Dat werd Thuisvaccinatie.nl. Die organisatie heeft inmiddels bijna vierduizend mensen thuis gevaccineerd, maar zit nu tegen zijn taks. “Dat ook wij nu overlopen komt vooral door de vervuiling van de aangeleverde lijsten”, vertelt directeur Ilona de Vreeze in de Volkskrant. “Er stonden ook veel mensen op die best naar de GGD hadden gekund. Daardoor zijn veel mensen die de thuisvaccinatie echt nodig hebben naar achter geschoven.”

Meer risico

“Dit is vreselijk vervelend voor kwetsbare thuiswonenden”, vindt Liane den Haan. “En daarom heb ik in de Tweede Kamer voorgesteld om de wijkverpleging te betrekken bij het zo snel mogelijk vaccineren van de groep niet-mobiele thuiswonenden. Mensen met een kwetsbare gezondheid hebben meer risico op een ernstig verloop als zij besmet raken met het coronavirus. Daarom is het heel belangrijk dat zij zo snel mogelijk worden gevaccineerd. De wijkverpleging komt al vaak bij deze mensen thuis en wijkverpleegkundigen zijn bevoegd te vaccineren. Daarom moet de regering wat mij betreft bekijken hoe de wijkverpleging ingeschakeld kan worden.” De Tweede Kamer steunde het voorstel van Liane den Haan.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.