Werkbezoek in teken van de rol van de apotheker als zorgverlener

Apothekers willen graag hun cliënten het beste advies en de beste zorg geven. Ze voelen zich echter beknot in hun streven door de zorgverzekeraars. De rol van de apotheker als zorgverlener stond centraal bij een werkbezoek van Liane den Haan.

Een apotheek die voor patiëntenzorg de wijk ingaat en bij – vaak oudere – mensen thuis voorlichting geeft over de medicijnen die zij gebruiken. Een fantastische service, maar lang niet altijd gangbaar. De wil is er wel om mensen heel persoonlijk en laagdrempelig te ondersteunen bij hun medicijngebruik, maar stringente regels en kostenbesparende maatregelen van de ziektekostenverzekeraars maken het haast onmogelijk. “Na het zomerreces zal ik hier eens dieper induiken en kijken hoe dit beter kan, in het belang van de patiënt én de apotheker”, beloofde Liane den Haan tijdens een werkbezoek aan Service Apotheek Woerden.

Uitdagingen

Het werkbezoek dat Liane en haar medewerkers aan de apotheek brachten, stond grotendeels in het teken van de uitdagingen die apothekers dagelijks ervaren. Apothekers wíllen graag advies, hulp en zorg geven aan de cliënt, maar lopen daarbij niet zelden tegen een muur op. Met name door de contracten met zorgverzekeraars kunnen ze niet die zorg aan hun cliënten geven die ze graag zouden willen geven. Enerzijds komt dat omdat er geen budget is voor advies en zorg voor patiënten. Anderzijds omdat ze sommige zaken niet of niet meer mogen leveren. Tot die ‘verboden leveringen’ behoren ook bepaalde medicijnen en hulpmiddelen. Die worden uit kostenoverwegingen landelijk ingekocht en bij mensen afgeleverd. In grote hoeveelheden. Dat geeft twee problemen: als mensen klein behuisd zijn nemen de hulpmiddelen veel plek in. En het zorgt ervoor dat geen zicht is op wat er qua medicijnen bij iemand thuis is.

Petitie

In februari van dit jaar is aan de Vaste Kamercommissie van VWS een petitie overhandigd over het probleem rond de hulpmiddelen, vertelt bureaudirecteur Loes Schiere van de Nederlandse Apothekers Coöperatie (NAPCO). De NAPCO is een samenwerkingsverband van zelfstandig gevestigde apothekers dat zich inspant om de positie van de apotheker bij het bieden van de beste farmaceutische zorg te versterken. “We hebben bij de petitie aan minister Hugo de Jonge gevraagd om te reageren, maar die reactie is er nog niet”, aldus Loes.

Tekst gaat door onder de foto’s

Medicatiebeoordeling

Doordat medische hulpmiddelen landelijk worden ingekocht, is er minder goed zicht op wat een cliënt slikt en gebruikt, vertellen de medewerkers van Service Apotheek Woerden. Liane denkt dat medicatiebeoordeling daar misschien een oplossing voor is. Onlangs werd een voorstel van Fractie den Haan voor een intensieve medicatiebeoordeling aangenomen door de Tweede Kamer. “Medicatiebeoordeling is goed voor de patiënten én voor de zorgkosten. Met medicatiebeoordeling kan beter bekeken worden welke medicijnen iemand slikt, wat er wellicht anders kan en kunnen problemen rondom verkeerde combinaties van medicijnen worden voorkomen”, geeft Liane aan. De apotheker vreest dat ook daar geen tijd en budget voor zal zijn. NAPCO wil hierover in gesprek met de zorgverzekeraars. “Maar zorgverzekeraars geven nog geen ruimte voor dit gesprek. Punt is dat apothekers ieder jaar moeten ‘tekenen bij het kruisje’ voor hun contract met de zorgverzekeraars”, schetst Loes Schiere het grote dilemma.

Specifieke kennis

Medicatiebeoordeling vraagt ook om specifieke kennis die juist de apotheker in huis heeft. Niet alleen patiënten kunnen daarvan gebruik maken, ook de huisartsen. “Die kennis moet zich wel vertalen in het tarief van een apotheker”, stelt Loes Schiere, “en dat gebeurt nu niet.” Liane geeft aan dat ze wil kijken wat ze hier in de begrotingbehandelingen in het najaar mee kan doen.

Preventiebeleid

Een apotheker bevindt zich vaak midden in het krachtenveld tussen cliënt en zorgverzekeraar. En dat is zelden een benijdenswaardige plek. Tijdens het werkbezoek kwam een aantal voorbeelden van dat spanningsveld ter sprake. Bijvoorbeeld van een patiënt die graag zijn vertrouwde medicijn wil blijven gebruiken, terwijl de zorgverzekeraar aangeeft dat de apotheker een goedkoper alternatief moet aanbieden. De patiënt krijgt daardoor aan de apotheekbalie een ‘nee’ te horen, belt vervolgens naar de zorgverzekeraar en die zegt: ‘Ja hoor, u kunt dat medicijn gewoon krijgen’. De apotheker moet het vertrouwde medicijn dus verstrekken, maar krijgt vervolgens wel een strafkorting op zijn tarief van de zorgverzekeraar. Zo ontstaat tweespalt tussen patiënt en de apotheker. En het onderlinge vertrouwen neemt af, wat schadelijk is voor het contact tussen beiden.

Medische noodzaak

“De minister heeft een toezegging gedaan om apothekers niet te korten op medicijnen met een medische noodzaak”, vertelt Loes Schiere van NAPCO. “Maar in de praktijk zien we nog niet dat zorgverzekeraars zich daar ook aan houden. We zijn nu aan het bekijken of we patiëntenorganisaties kunnen betrekken bij het lobbyen voor onze en hun belangen: het draait immers om de patiënten!”

Tekst gaat door onder de foto’s

Zelfgemaakte medicijnen

In Service Apotheek Woerden worden nog eigenhandig medicijnen gemaakt. “Zelfs artsen uit ziekenhuizen bellen regelmatig met de vraag of we iets voor hen kunnen maken”, vertelt de apotheker met lichte trots. Het rendement van zelfgemaakte medicijnen gaat naar de zorgverzekeraar, waar die eigenlijk naar de apotheker zou moeten gaan. In Woerden maakt een van de apothekers zelf pijnstillende crème. “Daar hebben veel patiënten baat bij, maar toch wordt het niet vergoed”, vertelt ze. “Terwijl bezoek aan de pijnpoli en alle bijbehorende behandelingen veel duurder zijn.”

Belang is groot

Tijdens het werkbezoek wordt duidelijk dat het belangrijk is dat er bij het ministerie van VWS meer gekeken wordt naar de rol van de apotheker als zorgverlener. Het belang van het werk van apothekers is groot. Voor mensen in de wijk, voor ouderen, voor iedereen die vaak medicijnen moet slikken. Of voor iedereen die maar af en toe geneesmiddelen nodig heeft, en wie heeft dat nu niet?

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.