Visie op ouderenbeleid moet prioriteit krijgen

Fractie Den Haan is groot voorstander van de ontwikkeling van een Deltaplan Samen Goed Ouder Worden. Ouderenbeleid moet één van de hoofdthema’s van het nieuwe regeerakkoord te maken, vindt Liane den Haan. Mét een integrale ouderenvisie en een jaarlijks terugkerende voortgangsrapportage!

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het eindverslag van informateur Tjeenk Willink sprak Liane den Haan ook over wat haar persoonlijk drijft. Zo’n persoonlijke noot aan een debatinbreng geven was mogelijk omdat het voor Liane haar maidenspeech was. Liane vertelde dat het voor haar zonneklaar is dat er iets moet gebeuren om ervoor te zorgen dat we – nu, maar ook in de toekomst – goed ouder kunnen worden in Nederland. Dat ligt aan de demografische ontwikkelingen in ons land; we krijgen enorm veel meer ouderen. Het Kamerlid van Fractie Den Haan vroeg daarom aan informateur Tjeenk Willink als één van de prioriteiten ouderenbeleid op te nemen.

Uitdagingen

Liane wees naar het rapport van de themacommissie Ouderenbeleid uit 2005. “Dat rapport begint met de constatering dat de vergrijzing geen ramp of bedreiging is, maar politiek en maatschappelijk juist uitdagingen biedt. Uitdagingen die er vandaag de dag nog steeds zijn.” Ouderenbeleid heeft in eerste instantie eigenlijk helemaal niet met leeftijd te maken, stelde Liane vast. “Want leeftijd als onderscheidend criterium begint steeds meer aan gewicht te verliezen. Wanneer ben je oud? Op je 60ste, je 70ste of je 80ste? We kunnen ‘ouderenbeleid’ dan ook beter ‘generatiebeleid’ noemen. Op het punt van het generatiebeleid formuleerde de themacommissie Ouderenbeleid een aantal hoofdthema’s, met 33 aanbevelingen. Die zijn nu nog steeds niet gerealiseerd, maar we zijn wel zestien jaar verder!”

Deltaplan Samen Goed Ouder Worden

Zowel bij informateur Tjeenk Willink als deze week bij informateur Mariëtte Hamer bepleitte Liane den Haan ouderenbeleid één van de hoofdthema’s van het nieuwe regeerakkoord te maken. Fractie Den Haan is groot voorstander van de ontwikkeling van een Deltaplan Samen Goed Ouder Worden. Met een integrale ouderenvisie en een jaarlijks terugkerende voortgangsrapportage!

“Op dit moment is de helft van alle volwassenen in Nederland 50-plus. Generatiebeleid moet nu wat mij betreft echt onderdeel worden van het regeerakkoord. We moeten ervoor zorgen dat iedereen in Nederland goed ouder kan worden. Het mooie is dat heel veel oplossingen voor ouderen ook vaak goed uitpakken voor jongeren. Denk bijvoorbeeld aan de woningmarkt, die op slot zit. Als je investeert in ouderenhuisvesting, komen er woningen vrij voor starters en voor gezinnen. Bouwen voor oud is de oplossing voor jong. Daarmee zijn ouderen vaak de oplossing en niet het probleem, zoals nu vaak wordt gesteld en gedacht.

Ik ben trots dat ik hier mag staan als volksvertegenwoordiger. Op deze manier kan ik mij 100 procent inzetten voor de randvoorwaarden die nodig zijn om in Nederland goed ouder te worden. Dat vraagt ruimte om met elkaar in debat te gaan. Wat mij betreft komt er dan ook een regeerakkoord op hoofdlijnen en misschien ook wel een minderheidskabinet. Met elkaar praten wij hier nu al enige tijd over macht, tegenmacht, een andere bestuurscultuur en vertrouwen, of liever gezegd: het gebrek aan vertrouwen dat bij velen hier leefde.

Met een regeerakkoord op hoofdlijnen zullen wij veel meer met elkaar de inhoudelijke diepgang moeten opzoeken. En met een minderheidskabinet moet de coalitie ook meer op inhoud samenwerking zoeken met verschillende partijen uit de oppositie. Afhankelijk van het onderwerp zullen dat telkens andere partijen zijn. Pas dan is er sprake van samenwerking, dualisme en op inhoud met elkaar in dialoog gaan. En dan is er ook sprake van dat de komende vier jaar alle kiezers kunnen constateren dat hun gestemd gehoord wordt. Maar dat kan alleen als er een gezonde basis van vertrouwen is.

Toen ik op de middelbare school zat, leerde mijn vader mij een wijze les. Hij zei: je kunt vertrouwen bij je houden en het dan heel lang aan de ander laten om te bewijzen of hij jouw vertrouwen wel waard is. Maar er gebeurt altijd wel wat in die relatie, waardoor je blijft twijfelen. Die relatie blijft dan ook altijd wankel. Je kunt je vertrouwen ook geven, door je open en kwetsbaar op te stellen. Daarmee bouw je krediet naar elkaar op en ben je ook eerder bereid om de ander nog eens een nieuwe kans te geven. Wij kunnen hier met elkaar kiezen op welke manier wij met elkaar gaan samenwerken. Maar het is belangrijk om te beseffen dat je, welke manier je ook kiest, altijd wel een keer teleurgesteld kunt worden. Dat is mij vaak, ook onlangs weer, gebeurd. Teleurstelling, gebroken vertrouwen.

En toch kies ik ervoor om opnieuw het vertrouwen te geven, omdat ik ervan uitga dat wij hier allemaal ons werk doen vanuit een bepaalde ideologie, vanuit passie en vanuit de wil om burgers in Nederland te dienen. De heer Tjeenk Willink schreef het ook in zijn verslag: wie een andere bestuursstijl predikt, moet uitgaan van vertrouwen. Dat gun ik ons allen zeer.”

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

    Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.