‘Vergrijzing is geen bedreiging, maar een kans op meer welzijn en welvaart’

We blijven telkens vier jaar voortmodderen op het terrein van ouderenbeleid als we nu geen dingen anders gaan doen. “We moeten verder kijken dan vier jaar vooruit en generatiebeleid ontwikkelen over een termijn van tenminste tien tot dertig jaar”, aldus Liane den Haan. “Vergrijzing is geen bedreiging, maar een kans op meer welzijn en welvaart.”

Liane den Haan is op hoofdlijnen tevreden met het verslag dat informateur Mariëtte Hamer heeft afgeleverd. Maar één heel belangrijk thema ontbreekt, constateerde Liane tijdens het debat in de Tweede Kamer over de kabinetsformatie, namelijk hoe we in Nederland goed oud kunnen worden. “Daar moeten we écht mee aan de slag. Een thema dat kansen biedt, maar ook uitdagingen. Als we geen visie ontwikkelen op goed oud worden en niet actief werken met de inzichten die er zijn met betrekking tot de demografische ontwikkelingen, dan kunnen we eigenlijk geen realistisch beleid maken voor de toekomst. Dan blijven we per regeringstermijn vier jaar voortmodderen.”

Vergrijzing is geen bedreiging

We moeten in Nederland dringend aan de slag met generatiebeleid, vindt Liane den Haan. “Geen gefragmenteerd generatiebeleid, maar over de verschillende beleidsterreinen heen. Want alleen dán werkt het!” Liane deed een oproep aan haar collega’s Mark Rutte en Sigrid Kaag: “Vergrijzing is geen bedreiging, maar een kans op meer welzijn en welvaart. Dan moeten we echter wel dingen anders gaan doen. Dan moeten we beginnen met verder kijken dan die politieke scope van vier jaar. Generatiebeleid moeten we bezien op een termijn van tenminste tien tot dertig jaar.”

“Allereerst wil ik mevrouw Hamer hartelijk bedanken voor deze enorme klus. We hebben nog geen nieuw kabinet, maar er is inhoudelijk een hoop werk verzet. Ook dank aan alle collega’s en aan alle ambtenaren die hun bijdrage hebben geleverd. We praten vandaag over het verslag van de informateur. Maar ik wil ook iets zeggen over het proces. Wat mij betreft is het proces zeer ordentelijk en prettig verlopen en ging het vooral over de inhoud. En daar ben ik heel blij om.

Want natuurlijk is de vraag wie met wie een kabinet wil en kan vormen. Dáár draait het om. Maar het inhoudelijke proces dat is doorlopen, maakt het in ieder geval mogelijk om voor VVD en D66 aan een begin van het regeerakkoord te gaan schrijven dat inhoudelijk draagvlak kan vinden.

Als ik naar het verslag kijk, dan ben ik op hooflijnen tevreden over dat wat er ligt. Er staat in ieder geval een aantal zaken in die ik belangrijk vind voor Nederland. Een inclusieve samenleving, gezondheid, wonen, onderwijs, klimaat, digitalisering en innovatie en uiteraard een duurzame economie.

Maar ik mis één heel belangrijk thema. Namelijk dat iedereen in Nederland goed oud kan worden. Daar moeten we echt mee aan de slag. Een thema dat een hoop kansen biedt, maar ook met een hoop uitdagingen. Want de helft van alle volwassenen in ons land is al 50 jaar of ouder. En dat aantal neemt snel toe.

Als we geen visie ontwikkelen op goed oud worden en niet actief werken met de inzichten die er zijn met betrekking tot de demografische ontwikkelingen, kunnen we eigenlijk geen realistisch beleid maken voor de toekomst. Dan blijven we per regeringstermijn vier jaar vooruit modderen.

Daarom wil ik een oproep doen aan collega’s Rutte en Kaag.

Vergrijzing is geen bedreiging, maar een kans op meer welzijn en welvaart. Maar dan moeten we wel dingen anders gaan doen. Dan moeten we beginnen met verder kijken dan die politieke scope van vier jaar. Generatiebeleid moeten we bezien op een termijn van tenminste 10 tot 30 jaar.

Laten we eens kijken! Over tien jaar zijn we met zo’n 7,5 miljoen mensen van 50 jaar of ouder. En over twintig jaar leven er zo’n 4,7 miljoen 65-plussers in Nederland.

Allemaal mensen met dromen. Dromen voor zichzelf, hun kinderen en kleinkinderen, maar ook mensen met zorgen. Zorgen over hun woonplek voor later, hun oudedagsvoorziening, beschikbare zorg, veilige en leefbare wijken. Zaken waar je, als je jonger bent, nog niet druk over maakt. Zorgen waar wij als politiek ons wél zorgen over moeten maken. En waar wij op moeten anticiperen.

Door de demografische ontwikkelingen staan we voor uitdagingen die overduidelijk zijn. Er vindt geen doorstroom op de woningmarkt plaats, de arbeidsproductiviteit moet omhoog, de houdbaarheid van onze oudedagsvoorziening staat onder druk, wijken vergrijzen, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van onze zorg is niet vanzelfsprekend en de tekorten op de arbeidsmarkt in sommige sectoren zoals de zorg geven een werkelijk schrikbeeld voor de langere termijn.

Eigenlijk is dit geen nieuws. Wij weten dit allemaal, en het is bijna dagelijks in de media. Maar met praten komen we er niet. We moeten aan de slag met generatiebeleid. Niet gefragmenteerd, maar over de verschillende beleidsterreinen heen. Want alleen dán werkt het.

En daarom pleit ik er hier voor dat generatiebeleid als een integraal thema in het regeerakkoord komt te staan; over de zeven genoemde thema’s heen.

Zoals het spreekwoord zegt: regeren is vooruitzien. Goed beleid beperkt zich niet tot het heden of de nabije toekomst, maar strekt zich ook uit tot de tijd die verder weg ligt.”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.