Reactie van Liane den Haan op de beweringen van de heer Geert Dales

Liane den Haan geeft – bij uitzondering – een reactie op een stuk geschreven door de heer Geert Dales. “De tekst bevat beweringen die niet alleen lasterlijk en aantoonbaar onwaar zijn, maar gooit ook mijn naam te grabbel én die van mensen die mij in de campagne hebben gesteund en dat nog steeds doen”, aldus Liane den Haan.

“Als Kamerlid weet je dat je in de belangstelling staat. Voor mij als volksvertegenwoordiger is het mooi als er nieuws wordt gepubliceerd over de inhoud van het werk. Soms komt er echter negatieve pers en normaalgesproken reageer ik daar niet op. Voor het artikel dat geplaatst is door de heer Geert Dales maak ik een uitzondering.

Al vaker heb ik geconstateerd dat teksten van zijn hand zijn ingegeven door rancune en frustratie en nog niet eerder heb ik de neiging gehad te reageren. Echter in deze tekst gooit hij niet alleen en wederom mijn naam te grabbel, maar ook die van mensen die mij in de campagne hebben gesteund en dat nog steeds doen. De tekst die gisteren gepubliceerd is bevat uitspraken die lasterlijk en aantoonbaar onwaar zijn. En als de heer Dales een beetje onderzoek had gedaan, had hij zijn eigen aantijgingen zelf heel eenvoudig kunnen weerleggen.

Een greep (!) uit de onwaarheden uit deze tekst:

• Niemand heeft zich verrijkt tijdens de campagne voor 50PLUS. Mandy Janssen, Juri Hoedemakers en Renée de Vries hebben zich, naast vele anderen, onbezoldigd ingezet voor 50PLUS en er zijn geen facturen voor uren gestuurd. Mandy Janssen is nimmer ‘Chef ledenadministratie’ geweest op het partijbureau, ook niet onbezoldigd, en heeft dit ‘baantje’ ook nooit aangeboden gekregen. Als vrijwilligers hebben deze mensen nooit de bevoegdheden gehad die bestuurders of betaalde medewerkers wel hadden.

• Bernadet Naber is als woordvoerder aangenomen door het bestuur van 50PLUS. De genoemde bedragen die zij als salaris zou hebben ontvangen en de aantallen maanden dat zij in dienst zou zijn geweest kloppen van geen kanten. Sterker nog, het bestuur van 50PLUS heeft als werkgever behoorlijk wat verzaakt.

• The Creative Shopping Center heeft ons tegen een fors gereduceerd tarief geholpen en zeker geen ‘fees van 20 tot 25 procent’ gerekend. Bureau Vijftig heeft – na offertes van andere bedrijven – de folder verzorgd voor een minimaal bedrag.

• Het bestuur van de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie 50PLUSpartij defungeert statutair van rechtswege als men geen Kamerlid meer is. De uitschrijvingen van mevrouw Sazias en de heer Van Otterloo zijn bevoegd gebeurd. Echter deze twee personen willen niet uit het stichtingsbestuur en tekenen daar bezwaar tegen aan. Mevrouw Van Brenk heeft hier part noch deel aan. De stichting behoort toe aan de fractie en ik ben de fractie. Alle handelingen zijn in intensief contact met de griffie van de Tweede Kamer gebeurd. Er is veel contact geweest met de Kamervoorzitter, die uiteindelijk ook een brief heeft geschreven waarin vermeld wordt dat de Stichting toebehoort aan de fractie. De gelden in deze Stichting zijn geoormerkt en worden onder andere gebruikt voor het betalen van de fractiemedewerkers en hun scholing en deskundigheidsbevordering. Aan de medewerkers die niet meer konden blijven werken omdat er zetelverlies is geleden zijn ontslagvergoedingen conform het sociaal plan uitbetaald.

Het is onacceptabel dat de heer Dales deze verzameling smadelijke, lasterlijke uitspraken heeft durven publiceren. Het zou gepast zijn als de heer Dales zijn artikel rectificeert en publiekelijk excuus zou aanbieden.

Met velen ben ik het 50PLUS-avontuur aangegaan na het maken van goede afspraken met de heer Jan Nagel. Deze afspraken werden éénzijdig in de prullenbak gegooid de dag nadat ik als lijsttrekker werd gekozen met de zin: ‘En nu doe je wat het bestuur wil, dat deed Henk Krol ook altijd’.

Voor mij en de mensen om mij heen geldt dat wij ons recht in de spiegel kunnen aankijken. Wij gaan voor de inhoud. Hebben geen zin in moddergooien en kunnen onze tijd wel beter besteden.

En voor eenieder die dit soort dingen roept en schrijft zeg ik: Ik ben een publiek figuur. Je mag modder naar mij gooien en onwaarheden de wereld in slingeren. Ik ben het gewend en – helaas – het hoort er kennelijk bij. Maar laat mijn medewerkers, betaald of niet betaald, met rust. Een heel klein, ietsepietsie fatsoen moet ergens toch nog te vinden zijn?!”

Liane den Haan

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.