Overheid moet regie nemen bij bouw ouderenwoningen

De stagnerende woningmarkt kan worden vlot getrokken door veel meer geschikte woningen voor senioren te bouwen. Toch wil de bouw van goede en betaalbare ouderenhuisvesting maar niet van de grond komen. “De Rijksoverheid moet nu eindelijk écht de regie nemen en snel zorgen dat er voor senioren wordt gebouwd”, vindt Liane den Haan.

Het is een probleem dat al jaren speelt en dat nog altijd onvoldoende wordt opgepakt door landelijke en gemeentelijke overheden: Nederland heeft niet genoeg woningen die geschikt zijn voor senioren. Het is een probleem ook dat alleen maar groter wordt de komende jaren. Véél groter! “Er komt geen vergrijzingsgolf aan, maar een vergrijzingstsunami”, waarschuwt bestuursvoorzitter Cees van Boven van Woonzorg Nederland in dagblad Trouw.

Niet langer geschikt

Veel ouderen wonen in een huis dat niet langer geschikt voor hen is. Bijvoorbeeld met een steile trap, drempels of een grote tuin. Als zij ‘verleid’ kunnen worden om te verhuizen naar een voor hen passende en betaalbare woning, dan komen hun huidige woningen vrij voor starters en jonge gezinnen. En dat lost een substantieel deel van de woningnood in Nederland op.

Mondjesmaat

“Toch gebeurt het bouwen van ouderenwoningen maar uiterst mondjesmaat, terwijl er in ons land al vijftien jaar over de noodzaak wordt gesproken”, vertelt fractievoorzitter Liane den Haan. “Goed wonen is enorm belangrijk: wie fijn woont, heeft minder zorg en ondersteuning nodig en voelt zich veilig en vertrouwd. De basis om goed oud te kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van alle mensen vindt dat de woning waar ze nu wonen ongeschikt is om oud in te worden. Daarom vind ik dat er nu iets moet gebeuren. De Rijksoverheid moet eindelijk écht de regie nemen en snel zorgen voor voldoende passende woningen voor senioren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de woningmarkt weer op gang komt.”

Woon-leef-visie

Liane den Haan vindt dat er een verplichte woon-leef-visie voor gemeenten moet komen. “Daarin moet een visie op de demografische ontwikkelingen voor de komende twintig jaar staan. Er moet ook in beschreven worden wat de concrete bouwplannen in die gemeente zijn voor sociale huur, vrije sector-huur en koop in de diverse segmenten.” Den Haan vindt bovendien dat er een apart ministerie moet komen voor wonen, dat als taak heeft bouwplannen – met name ook voor ouderen – te stimuleren, ontwikkelen en te realiseren.

Knarrenhofjes

De sleutel tot een oplossing voor het woningprobleem in Nederland ligt bij de gemeenten. Hoewel al jarenlang wordt gesproken over de urgentie van veel en snel bouwen, komen zelfs kleinschalige projecten voor ouderen als de Knarrenhofjes echter nauwelijks van de grond. Knarrenhofjes is de verzamelnaam geworden van nieuwbouwprojecten waarbij woningen voor ouderen rondom een hofje zijn gebouwd, zodat er veel sociaal contact is en de ouderen naar elkaar om kunnen omkijken. Knarrenhofjes leggen het bij gemeenten vaak af tegen gezinswoningen, omdat die het meeste geld opleveren.

Prestatieafspraken

Fractie Den Haan vindt dat de Rijksoverheid prestatieafspraken moet maken met de gemeenten. “En de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningbouwcorporaties moeten eerder een resultaatverplichting worden dan een inspanningsverplichting”, vindt Liane den Haan. De fractievoorzitter bracht de demografische ontwikkelingen in Nederland en de gigantische groei van de groep ouderen ook ter sprake bij de gesprekken met informateur Tjeenk Willink. “Dat is een thema dat met kracht door het nieuw te vormen kabinet moet worden opgepakt. De steeds verder oplopende vergrijzing van Nederland heeft grote gevolgen voor onder meer de woningmarkt. Daar hamer ik al meer dan tien jaar op: er moet dringend een algehele visie komen op ouder worden! En ‘wonen’ moet een belangrijk hoofdstuk zijn in die visie. Want ook straks nog moeten inwoners van ons land goed ouder kunnen worden. En een veilige, vertrouwde woonplek helpt daarbij.”

Lees in Trouw: Speciale ouderenwoningen zijn een uitkomst voor de gestagneerde woningmarkt, toch wil de bouw maar niet vlotten

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.