Nieuwe stappen tegen ouderenmishandeling en misbruik

Fractie den Haan maakt zich zorgen over het toenemende aantal gevallen van ouderenmishandeling, waaronder financieel misbruik. In de strijd daartegen komt er nu een exportpool waar gemeenten expertise kunnen inhuren bij het verder ontwikkelen van een lokale aanpak. Gemeenten kunnen advies op maat krijgen in de strijd tegen ouderenmishandeling, laat staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer weten op vragen van Liane den Haan.

Ouderen lopen door de toenemende digitalisering een steeds groter gevaar slachtoffer te worden van internetcriminelen. Enerzijds omdat sommige ouderen de snelle ontwikkelingen op digitaal terrein niet meer kunnen bijbenen en internetfraude steeds geraffineerder wordt. Anderzijds omdat veel senioren afhankelijk zijn anderen, wat misbruik in de hand kan werken. Door de vergrijzing wordt het probleem steeds groter, ook omdat ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. Liane den Haan trok aan de bel over het groeiende aantal ouderen dat de dupe wordt van mishandeling en financieel misbruik. Ze vroeg verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis welke gerichte acties worden ondernomen om deze problematiek aan te pakken.

Risico op misbruik

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is het eens met de constatering van Liane dat er helaas mensen zijn die misbruik maken van de afhankelijkheid van ouderen, zoals familie, buren of derden. “Het risico op financieel misbruik van ouderen neemt hiermee toe”, stelt Blokhuis in een antwoord op Kamervragen van Liane den Haan. “Naarmate digitalisering toeneemt, zoals internetbankieren en het online regelen van zaken, lopen ouderen ook steeds meer risico om slachtoffer te worden van cybercriminaliteit, en praktijken als phishing en hulpvraagfraude.”

Voorlichting en informatie

Voorlichting is in de ogen van het kabinet het belangrijkste wapen in de strijd tegen financieel misbruik. Met goede informatie kunnen ouderen behoed worden voor risico’s die gepaard gaan met internetbankieren en het online informatie uitwisselen. De overheid heeft daarvoor de informatiebox ‘Financieel Veilig Ouder Worden’ samengesteld, in samenwerking met banken, notarissen, Veilig Thuis, ouderenbonden, mentorschap en vrijwilligersorganisaties. “De box heeft als doel ouderen te helpen bij het veilig regelen van hun financiële zaken”, zegt staatssecretaris Blokhuis. Naast die infobox, die ook advies geeft over bijvoorbeeld bescherming tegen babbeltrucs, is er de campagne ‘Senioren en veiligheid’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin aandacht is voor verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden.

Expertpool voor gemeenten

Op de vraag van Liane den Haan wat gemeenten nodig hebben voor het versterken van de aanpak ouderenmishandeling, inclusief financieel misbruik, antwoordt de staatssecretaris dat er een expertpool over dit onderwerp gaat komen. “Gemeenten hebben behoefte aan praktische ondersteuning op maat, met concrete uitkomsten tot gevolg”, laat Paul Blokhuis weten. “Samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) werk ik momenteel aan een expertpool waar regio’s en gemeenten op maat expertise kunnen inhuren om hen te ondersteunen bij het (door)ontwikkelen van een aanpak ouderenmishandeling.” Naar verwachting is de expertpool begin oktober beschikbaar.

Eisen stellen aan gemeenten

Krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten sinds 2015 verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld, waaronder ook ouderenmishandeling en financieel misbruik vallen. “Ik vind dat er eisen gesteld moeten worden aan gemeenten over de invulling van de verplichting om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden”, stelt Liane den Haan. “Daarbij moeten ook specifieke vormen als ouderenmishandeling en financieel misbruik betrokken worden.” Staatssecretaris Blokhuis is het op dat terrein oneens met Liane. “De Wmo bevat geen gedetailleerde eisen over hoe deze verplichting moet worden ingevuld voor specifieke vormen van geweld, waaronder ouderenmishandeling. Het beleggen van deze verantwoordelijkheid bij gemeenten heeft als doel dat zij beleid kunnen inrichten naar lokale omstandigheden en met lokale samenwerkingspartners”, aldus de bewindsman.

Leed is ongekend

Liane is blij met de stappen die de overheid neemt, maar blijft bij haar standpunt dat er eisen gesteld moeten worden aan gemeenten bij het bestrijden van huiselijk geweld. “Tot het zover is, is het aan de gemeenteraad om te controleren en af te dwingen dat een gemeente haar verantwoordelijkheid neemt. Heel belangrijk, want het leed dat slachtoffers van ouderenmishandeling wordt aangedaan – financieel, mentaal én fysiek – is ongekend!”

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.