Ouderen enorm tekortgedaan in voorstel voor regeerakkoord

Ouderen worden enorm tekortgedaan in de kabinetsformatie, vindt Liane den Haan. Want de helft van alle volwassenen in Nederland is 50 jaar of ouder en toch staat er níets over ouderenbeleid in het eindverslag van informateur Hamer.

Tot haar grote teleurstelling vond Liane den Haan in het eindverslag van informateur Mariëtte Hamer nagenoeg niets terug over hoe we goed ouder kunnen worden in Nederland. “Ik ben de politiek ingegaan om inhoudelijk iets te bereiken. En heel specifiek om ervoor te zorgen dat de belangen van de huidige en de toekomstige ouderen in Nederland over het voetlicht worden gebracht”, zei Liane tegen de informateur. “In het hele eindverslag kwam ik helaas slechts één keer het woord ‘ouderen’ tegen, in ‘ouderenwoningen’. En dat terwijl de helft van alle volwassenen ouder is dan 50 jaar!”

Geen visie = geen realistisch beleid

Liane zei tegen de informateur dat zij zich heel goed kan voorstellen dat ouderen die het eindrapport lezen zich enorm tekortgedaan voelen. “En terecht”, vindt Liane, “want als we geen visie ontwikkelen op goed ouder worden, kunnen we geen realistisch beleid maken voor de komende vier jaar, laat staan voor de komende decennia.”

Uitdagingen

Liane somde een aantal uitdagingen op die een plekje horen te krijgen in het regeerakkoord: “Hoe houden we ons pensioenstelsel toegankelijk en houdbaar? Hoe blijft onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk? Hoe zorgen we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen? Hoe zorgen we voor voldoende aanbod op de arbeidsmarkt in cruciale sectoren?” Daar maken mensen zich zorgen om, betoogde Liane. Ze riep de partijen die betrokken zijn bij de kabinetsformatie op om al deze vraagstukken mee te nemen in een regeerakkoord.

“Op iets meer dan een week na is het een half jaar geleden dat er verkiezingen zijn geweest. Veel mensen zeggen: ‘Het duurt zo lang’. Natuurlijk willen we zo snel mogelijk een stabiel kabinet, maar ik zag dat de vorige formatie 225 dagen heeft geduurd. Zover zijn we gelukkig nog niet, maar het betekent wel dat we, willen we er niet nog langer over doen, op 28 oktober toch écht een nieuw kabinet moeten hebben!

Ik ben de politiek ingegaan om inhoudelijk iets te bereiken. En heel specifiek om ervoor te zorgen dat de belangen van de huidige en de toekomstige ouderen in Nederland over het voetlicht worden gebracht.

Ik wil dan ook heel graag iets over de inhoud zeggen van het document op hoofdlijnen en de bouwstenen. Ik denk dat dat wat er op papier staat qua inhoud niet op heel veel obstakels zal stuiten bij de meeste partijen.

Maar toch: wéér vind ik weinig tot niets terug als het gaat om goed ouder worden in Nederland.

In bijlage 2, de bouwstenen, staan 58 bullets met zaken die in een regeerakkoord op hoofdlijnen terug moeten komen. Ik heb één keer een woord gezien met ouderen erin. Namelijk het woord ‘ouderenwoningen’.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat als ouderen deze stukken zouden lezen, zij zich enorm tekortgedaan zullen voelen. En terecht!

Ik zeg het nog maar een keer: de helft van alle volwassenen is ouder dan 50 jaar. We vergrijzen in ons land in een rap tempo. Dat biedt veel kansen, maar ook uitdagingen.

Ik noem een paar van die uitdagingen.

– Hoe houden we ons pensioenstelsel toegankelijk en houdbaar?
– Hoe blijft onze gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk?
– Hoe zorgen we dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis, in een leefbare en veilige wijk, kunnen blijven wonen?
– Hoe zorgen we voor voldoende aanbod op de arbeidsmarkt in cruciale sectoren?

Allemaal vraagstukken die je vanuit de demografische ontwikkelingen moet gaan benaderen. Dus mijn dringende oproep aan de VVD en D66, neem dit toch echt serieus mee in een regeerakkoord. Want als we geen visie ontwikkelen op goed ouder worden en niet de demografische ontwikkelingen als een schil over alle beleidsonderwerpen heen leggen, kunnen we eigenlijk geen realistisch beleid maken voor de komende vier jaar, laat staan voor de komende decennia.

Uiteindelijk komt het aan op de vraag wie met wie een kabinet wil en kan vormen. Daar is al veel over gezegd en geschreven en dat blijkt zo makkelijk nog niet. Vanuit het perspectief van de formerende partijen is dat wellicht nog te begrijpen.

Maar snapt Nederland dit ook? Ik denk het niet.

Onze mailboxen lopen vol met boze, verdrietige en teleurgestelde mensen. Mensen die zich zorgen maken. Zorgen over hun pensioen, de gezondheidszorg, veiligheid, het klimaat, werk… En zo kan ik nog wel even doorgaan.

De mensen in Nederland verwachten dat wij er, in het belang van ons land, toch echt snel uit gaan komen met elkaar. We kunnen er lang en breed over blijven praten, maar wat mij betreft heb ik al eerder aangegeven, gezien het feit dat wij naar een nieuwe, meer open bestuurscultuur willen, een minderheidskabinet een prima optie te vinden. Ook de heer Tjeenk Willink heeft aangegeven dat op deze wijze veel meer ruimte komt voor dualisme en een open bestuurscultuur. Een minderheidskabinet en een regeerakkoord op hoofdlijnen maakt onderhandelen met de oppositie meer nodig en op deze wijze wordt veel meer gehoor gegeven aan de stemmen van alle kiezers.

Als laatste wil ik mevrouw Hamer danken voor al haar inzet, maar ik wil haar wel vragen om op pagina 2 de juiste fractienaam te vermelden, zodat het verslag met juiste feiten de boeken in gaat.”

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.