Onacceptabel dat gepensioneerden nog langer in onzekerheid blijven

Het lukt minister Koolmees niet om dit jaar het nieuwe pensioenstelsel te behandelen in de Eerste en Tweede Kamer. Door de vertraging blijven gepensioneerden nog langer in onzekerheid. “Het is onacceptabel als zij door dit oponthoud geen uitzicht hebben op aanpassing van hun pensioen aan de gestegen prijzen”, stelt Liane den Haan.

De invulling van het nieuwe pensioenstelsel laat langer op zich wachten dan gepland. Het hoofdlijnenakkoord waar de Tweede Kamer eerder mee instemde, moet de komende tijd worden uitgewerkt tot een pensioenakkoord: een nieuw pensioenstelsel. Met een andere rekenrente en andere regels met betrekking tot dekkingsgraden. En juist die uitwerking neemt meer tijd in beslag dan verwacht, laat demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees weten. Al eerder stelde Liane den Haan dat het nieuwe pensioenstelsel ondanks een akkoord op hoofdlijnen nog verre van afgerond is.

Jaar oponthoud

Volgens de demissionair minister zijn er liefst 800 reacties van in totaal tweeduizend pagina’s binnengekomen op de wetsvoorstellen die uiteindelijk het pensioenakkoord moeten vormen. Het geeft wel aan hoe complex het pensioen is. De wetsvoorstellen moeten door zowel de Eerste als Tweede Kamer worden goedgekeurd, en dat gaat volgens Koolmees dit jaar niet meer lukken. Daardoor kan invoering van het nieuwe pensioenstelsel op z’n vroegst op 1 januari 2023, een jaar later dan oorspronkelijk gepland.

Zorgvuldig

“Natuurlijk moet de invulling van het pensioenakkoord uiterst zorgvuldig gebeuren”, stelt Liane den Haan. “Dat het dan wat langer duurt, is overkomelijk. Kwaliteit gaat voor snelheid. Maar het mag níet zo zijn dat door die vertraging indexatie – het aanpassen van de pensioenen aan de gestegen levenskosten – langer op zich laat wachten!”

De rente

De afgelopen week is de rente fors gestegen van -0,5 procent naar -0,1 procent. Dat is heel goed nieuws, want hierdoor zijn heel wat pensioenfondsen uit de gevarenzone. De verwachting is dat de rente verder zal stijgen, waardoor we zicht krijgen op indexering voor zelfs die pensioenfondsen die eind vorig jaar nog maar net voor korten zijn behoed. Hierdoor wordt een rekenrente van 2 procent ook veel realistischer; iets wat we de afgelopen maanden niet konden voorzien. En natuurlijk helpt het dan ook dat de beleggingen van pensioenfondsen gestegen zijn naar 1924 miljard euro. Al met al lijkt het dat we, net als bij corona, ook hier licht aan het eind van de tunnel zien, zowel voor de gepensioneerden als de werkenden.

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.