Nieuws

Blij met versoepelingen, maar vaccinatie-aanpak moet beter

Vanavond maakte het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen bekend. Goed nieuws voor veel mensen, want dit betekent dat we weer meer kunnen. Maar laten we niet te snel juichen. De huidige vaccinatiestrategie moet op punten echt beter. “Het is heel fijn dat we weer vier bezoekers thuis mogen ontvangen

Lees verder

In 2030 voldoende ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Het voorstel van Liane den Haan over ontmoetingscentra voor mensen met dementie dicht bij hen in de buurt is door de Tweede Kamer met algemene stemmen omarmd. Goede zaak voor mensen met dementie! In Nederland leven naar schatting van Alzheimer Nederland ongeveer 290.000 mensen die lijden aan dementie. Zo’n 70.000

Lees verder

Heldere en eenvoudige communicatie over corona is belangrijk

De brieven over corona gaan veel mensen boven de pet. Fractie Den Haan wil organisaties als Stichting Lezen en Schrijven inschakelen om eenvoudige en heldere brieven en andere communicatie-uitingen te krijgen. De Tweede Kamer stemde in met dat voorstel. Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd

Lees verder

Senioren zien weinig in testbewijzen en testsamenleving

Uit een peiling van Fractie den Haan komt naar voren dat ruim 65 procent van de ouderen een ‘testsamenleving’ geen goed idee vindt. Meer dan de helft van de respondenten heeft problemen met de kosten van een testbewijs en 47 procent vindt dat we helemaal nooit aan zo’n ‘testsamenleving’ moeten

Lees verder

Overheid moet regie nemen bij bouw ouderenwoningen

De stagnerende woningmarkt kan worden vlot getrokken door veel meer geschikte woningen voor senioren te bouwen. Toch wil de bouw van goede en betaalbare ouderenhuisvesting maar niet van de grond komen. “De Rijksoverheid moet nu eindelijk écht de regie nemen en snel zorgen dat er voor senioren wordt gebouwd”, vindt

Lees verder

Coaches voor gedupeerden toeslagenaffaire

Fractie Den Haan in de Tweede Kamer stelt voor dat er professionele coaches komen om gedupeerden van de toeslagenaffaire de komende tijd te ondersteunen. Want naast financiële compensatie moeten de slachtoffers ook geholpen worden om hun leven weer op de rit te krijgen, vindt Liane den Haan. “De kindertoeslagenaffaire is

Lees verder

Fractie Den Haan wil coronasteunpakket Welzijn en Ouderen

“Hoe zit het met een steunpakket Welzijn en Ouderen?”, wil Liane den Haan van minister De Jonge weten. Want er is wel een coronasteunpakket Welzijn en Jeugd, maar voor ouderen is er niets. Terwijl ook velen van hen mentaal lijden onder de coronamaatregelen. Veel ouderen hebben door thuisisolatie vaker last

Lees verder

Onacceptabel dat gepensioneerden nog langer in onzekerheid blijven

Het lukt minister Koolmees niet om dit jaar het nieuwe pensioenstelsel te behandelen in de Eerste en Tweede Kamer. Door de vertraging blijven gepensioneerden nog langer in onzekerheid. “Het is onacceptabel als zij door dit oponthoud geen uitzicht hebben op aanpassing van hun pensioen aan de gestegen prijzen”, stelt Liane

Lees verder

Visie op ouderenbeleid moet prioriteit krijgen

Fractie Den Haan is groot voorstander van de ontwikkeling van een Deltaplan Samen Goed Ouder Worden. Ouderenbeleid moet één van de hoofdthema’s van het nieuwe regeerakkoord te maken, vindt Liane den Haan. Mét een integrale ouderenvisie en een jaarlijks terugkerende voortgangsrapportage! Tijdens het debat in de Tweede Kamer over het

Lees verder

‘Goed ouder worden begint bij goed wonen’

Liane den Haan is sinds 8 mei 2021 Tweede Kamerlid voor Fractie den Haan. Als Kamerlid wil ze eraan bijdragen dat je in Nederland goed oud kunt worden. “Dat begint voor mij bij goed wonen: een passende, fijne woning waar je je veilig voelt is het fundament van alles.” Liane

Lees verder

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.