Belangrijk succes: thema’s ouderen krijgen plek in regeerakkoord

Al maanden strijdt Liane den Haan ervoor dat de thema’s die belangrijk zijn voor ouderen een prominente plek krijgen in het komende regeerakkoord. Eerst bracht ze het in bij haar gesprekken met de informateurs en deze week bij de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. En met succes, want haar motie om te zorgen dat ouderenbeleid in het regeerakkoord komt, werd gisteren met een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

“Met zeven miljoen senioren in Nederland is het cruciaal dat er in het komende regeerakkoord aandacht is voor thema’s die voor ouderen belangrijk zijn”, zegt Liane. “Ik vind het onbegrijpelijk dat het kabinet hier bijna geen aandacht aan heeft gegeven in de Miljoenennota en de begrotingsstukken. Daar moest wat mij betreft verandering in komen.”

Als we willen dat iedereen in ons land goed ouder moet kunnen worden, dan moeten we zorgen dat de daarvoor benodigde randvoorwaarden goed geregeld zijn. Zoals voldoende seniorenwoningen, goede en betaalbare ouderenzorg, voldoende inkomen, de houdbaarheid van het pensioenstelsel, veiligheid en het tegengaan van eenzaamheid.

Liane: “Ik ben blij dat de meerderheid van de Tweede Kamer mijn motie daarover heeft omarmd. Op die manier zorgen we dat integraal ouderenbeleid wordt opgenomen in het regeerakkoord.”

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen nam de Tweede Kamer – ook met een grote meerderheid – een tweede motie van Liane den Haan aan. Met deze motie wordt geregeld dat het kabinet de demografische ontwikkelingen en de impact daarvan regelmatig in kaart gaat brengen. Vervolgens kan een staatscommissie Bevolkingsgroei en vergrijzing aanbevelingen doen op basis van de ontwikkelingen die in kaart zijn gebracht.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.