Kleine meerderheid senioren voorstander van minderheidskabinet

Een kleine meerderheid van de senioren in Nederland is voorstander van een minderheidskabinet, blijkt uit een peiling van Fractie den Haan. Het formatieproces moet echter wel vóór half oktober zijn afgerond, vindt bijna driekwart van de respondenten. Zeven op de tien mensen stellen dat het ouderenbeleid onvoldoende aan bod komt bij de gesprekken om tot een nieuw kabinet te komen. “Onbegrijpelijk, vinden wij. Het ouderenbeleid moet één van de hoofdthema’s van het nieuwe regeerakkoord zijn”, aldus Liane den Haan.

De kabinetsformatie heeft de twijfelachtige eer een record te hebben gebroken: nog nooit in de naoorlogse geschiedenis was een informateur zo lang bezig met het samenstellen van een nieuwe regering. Mariëtte Hamer boog zich 113 dagen over de formatie en ze haalde daarmee Gerrit Zalm in, die zich vier jaar geleden 105 dagen inzette om een nieuwe regering op de bordestrap van paleis Huis ten Bosch te krijgen.

Zevende informateur

Liefst vijf-en-halve maand zijn we nu verder en de formatie lijkt nog steeds muurvast te zitten. VVD’er Johan Remkes mag nu proberen het formatieproces tot een goed einde te brengen. Remkes is al de zevende coryfee die een poging gaat wagen: eerder liepen Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren, Tamara van Ark en Wouter Koolmees, Herman Tjeenk Willink en Mariëtte Hamer vast.

Debat en peiling

In de Tweede Kamer wordt vandaag vanaf half vijf gedebatteerd over de kabinetsformatie. De parlementariërs bespreken dan het eindverslag dat informateur Hamer over haar informatiewerkzaamheden heeft samengesteld. Fractie den Haan peilde de mening van senioren over de formatie en vroeg wat mensen van een minderheidskabinet vinden.

Voorstander van minderheidskabinet

Uit de resultaten blijkt dat een meerderheid van de respondenten voorstander is van een minderheidskabinet. Bijna 54 procent ziet zo’n kabinet met minder dan 76 zetels wel zitten, ruim 46 procent is er geen voorstander van. Mocht er tóch een minderheidskabinet komen, dan geeft 42 procent van de ondervraagden het een kans van slagen. 45 procent denkt niet dat een minderheidskabinet succesvol zal zijn en 13 procent weet het niet.

Diverse voordelen

Senioren zien wel voordelen in een minderheidskabinet. Grootste pluspunt is dat er géén dichtgetimmerd regeerakkoord meer komt, denkt 54,5 procent van de ondervraagden. Dat de oppositiepartijen met een minderheidskabinet meer invloed krijgen, spreekt ook veel mensen aan (53,7 procent). De top-3 van voordelen wordt afgesloten met de positieve verwachting dat er meer ruimte voor debat komt in de Tweede Kamer (50,4 procent). Andere voordelen zijn: het parlement krijgt meer invloed (42,3 procent), meer burgers zullen zich gehoord voelen door Den Haag (30,1 procent), een minderheidskabinet past beter bij de huidige maatschappij (21,1 procent) en een minderheidskabinet past beter bij de huidige tijd (15,4 procent).

Te weinig op inhoud

Informateur Mariëtte Hamer meldde in haar eindrapport dat de gesprekken te weinig over de inhoud gingen. Maar liefst ruim 92 procent van de respondenten is het met de informateur eens. Volgens Hamer draaiden de onderhandelingen te vaak uit op ‘wie met wie’ wil regeren en vooral ‘wie níet met wie’. Iets meer dan 30 procent van de deelnemers aan de peiling had wel begrip voor het kritisch aangeven van ‘wie met wie’ wil samenwerken, ruim 62 procent had daar echter totaal geen begrip voor. 7,4 procent was het niet met de conclusies van Mariëtte Hamer eens.

Ouderenbeleid

Natuurlijk wil Fractie den Haan weten of het ouderenbeleid tot nu toe voldoende aandacht heeft gekregen in de formatie, een thema waar Liane den Haan tijdens haar gesprekken met de informateurs steeds op heeft gehamerd. Nee, zegt ruim 72 procent van de deelnemers aan de enquête. Slechts iets meer dan 7 procent vindt van wel en ruim 20 procent heeft geen mening. Het zal een onderwerp zijn dat Liane den Haan vandaag zeker in het Kamerdebat nog gaat aanroeren! “Ouderenbeleid moet één van de hoofdthema’s van het nieuwe regeerakkoord zijn”, aldus Liane. “Wij zijn groot voorstander van de ontwikkeling van een Deltaplan Samen Goed Ouder Worden, met een integrale ouderenvisie en een jaarlijks terugkerende voortgangsrapportage. Ik heb dat ook duidelijk aan zowel Ollongen en Jorritsma als aan Tjeenk Willink en Hamer laten weten!”

Remkes succesvol?

Tot slot: hoe groot acht onze achterban de kans dat informateur Remkes tot een nieuw kabinet komt, en op welke termijn zal dat er zijn? De kans dat Remkes succesvol is wordt fiftyfifty ingeschat. Bijna 48 procent geeft de VVD’er een kans van slagen, variërend van zeer veel kans (4,1 procent), een grote kans (14,8 procent) tot een gemiddeld kans (28,7 procent). 52,4 procent denkt dat ook Remkes niet zal slagen in zijn missie: 23,8 procent acht die kans klein en 28,6 procent zelfs zeer klein.

Formatie snel afronden

Bijna 74 procent van de deelnemers aan de peiling vindt dat de formatie snel moet worden afgerond: 40,2 procent geeft Remkes een maand de tijd, 33,6 procent vindt dat het formatieproces voor het herfstreces – dat op 15 oktober begint – afgewikkeld moet zijn. 13,9 procent geeft de informateur nog iets meer tijd: tot eind 2021 en 12,3 procent wil er geen termijn aan verbinden: goed werk heeft tijd nodig.

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.