Jaarlijkse medicijnbeoordeling is goed voor patiënt én portemonnee

Mensen die verschillende medicijnen tegelijkertijd gebruiken moeten jaarlijks een medicijnbeoordeling krijgen, vindt Liane den Haan. Dat is goed voor de gezondheid en het welbevinden van de patiënt, én zorgt op langere termijn voor lagere zorgkosten. Die medicijnbeoordeling vindt nu nog te weinig plaats.

Mensen slikken vaak verschillende medicijnen tegelijkertijd. Bedoeling is hen meer en langer kwaliteit van leven te geven. “Toch is dat niet altijd het geval, omdat er medicijnen worden gebruikt die contraproductief zijn in combinatie met elkaar”, zei Liane den Haan bij het commissiedebat over het geneesmiddelenbeleid in Nederland. Liane brak een lans voor het vaker toepassen van medicijnbeoordeling. Daarbij wordt gecheckt of de combinatie van medicijnen nog wel goed is. “Niet iedereen die in aanmerking komt voor zo’n medicatiebeoordeling krijgt die ook. Dat is jammer, want medicatiebeoordeling is goed voor de patiënt én voorkomt zorgkosten op de langere termijn.”

Hoopvolle resultaten

Cel- en gentherapie kan ervoor zorgen dat mensen genezen, onder meer bij kanker. “Dat er zeer hoopvolle resultaten worden bereikt door het toepassen van cel- en gentherapie is niet zo gek omdat het hier optimaal maatwerk betreft voor de specifieke patiënt”, zei Liane den Haan tegen minister Van Ark. Toch wordt in Nederland nog niet 1 procent van de studies over geneesmiddelen gewijd aan cel- en gentherapie. Een gemiste kans, vindt Liane. “Hier geldt: investeren nu is besparen later. Ons vergoedingensysteem is nu nog niet ingesteld op éénmaal een dure therapie met een werking voor de komende tien jaar. Heeft de bewindsvrouw ideeën hoe dit op te lossen? Hoe gaan we op een veilige manier meer klinisch onderzoek doen? Hoe bereiken we de juiste patiënten?”, vroeg Liane den Haan aan minister Van Ark.

Lees ook: Fractie den Haan stelt vragen over jaarlijkse medicatie-APK

“Allereerst dank ik de minister voor haar brief en alle stukken. Het is moeilijk om bij dit onderwerp keuzes te maken, maar omdat we maar vijf minuten spreektijd hebben, heb ik een paar zaken eruit gehaald die voor mij belangrijk zijn.

Polyfarmacie bij ouderen

We worden allemaal ouder en blijven langer gezond, maar uiteindelijk zien we toch dat ouderen, mensen met multimorbiditeit en andere kwetsbare patiënten meer geneesmiddelen tegelijkertijd moeten gaan gebruiken. De bedoeling daarvan is om hen meer en langer kwaliteit van leven te geven. Toch is dit niet altijd het geval, omdat er medicijnen worden gebruikt die contraproductief zijn in combinatie met elkaar. De minister geeft in haar brief aan dat een goede medicatieoverdracht hier belangrijk is. En dat klopt. Maar ook de medicijnbeoordeling en -check die uitgevoerd kunnen worden door de apotheek zijn van buitengewoon belang. Hier zijn richtlijnen voor en het initiatief ligt hiervoor bij de huisarts of de apotheek. In de praktijk blijkt dat niet iedereen die in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling er ook één krijgt. Dit is jammer want het kan veel zorgkosten op langere termijn voorkomen en ook het gezondheidswelbevinden van de patiënt verhogen. In hoeverre krijgen mensen die volgens de richtlijnen recht hebben op een intensieve medicatiebeoordeling die ook daadwerkelijk? Wordt dat gemonitord? Hetzelfde geldt voor mensen die meerdere medicijnen slikken, maar volgens die richtlijnen geen recht hebben op een intensieve medicatiebeoordeling. Die zouden ook regelmatig een medicatie-evaluatie moeten krijgen. Is er zicht op in hoeverre de module ‘Minderen en stoppen van medicatie’, die is opgesteld door diverse partijen die bij de ouderenpartijen zijn betrokken, in de praktijk wordt opgepakt?

Preventie en leefstijlinterventies

Leefstijlinterventies zijn van groot belang op het moment dat mensen ziek zijn en medicijnen gebruiken. Met name bij ziekten waarbij behoorlijke verbetering kan optreden door gezond eten, bewegen, niet roken of drinken en voldoende slaap. Zaak is om in te zetten op preventie alvorens mensen ziek worden. Het is mooi dat leefstijlinterventies nu onderdeel zijn van het verzekerde pakket, maar hoe zorgen we ervoor dat verzekeraars nog meer gaan investeren in preventie? Een veelgehoorde opmerking is bij verzekeraars dat het jaarlijkse overstapcircus een hobbel is. Ze investeren in verzekerden en lopen vervolgens het risico dat bij overstap het rendement elders komt te liggen. Hoe lossen we dit op? Kunnen we naar meerjarige polissen? Of heeft de minister hier andere ideeën over?

Cel- en gentherapie

Zeven jaar geleden was ik in Canada op een TedEx Talk. Daar vertelde een Canadese hoogleraar dat iedere vorm van kanker – maar ook andere vormen van dodelijke, zeldzame ziektes – is te genezen door middel van cel- en gentherapie. Of dat echt zo is weet ik niet, maar wat we wel weten is dat er zeer hoopvolle resultaten worden bereikt door het toepassen van cel- en gentherapie. Dat is niet zo gek omdat het hier optimaal maatwerk betreft voor de specifieke patiënt. Wat mij opvalt is dat Nederland nog geen 1% van de geneesmiddelenstudies hieraan wijdt. Volgens mij geldt hier: Investeren nu = besparen later. Ons vergoedingensysteem is nu nog niet ingesteld op éénmaal een dure therapie met een werking tot en met de komende 10 jaar. Heeft de minister ideeën hoe dit op te lossen? Hoe gaan we op een veilige manier meer klinisch onderzoek doen? Hoe bereiken we de juiste patiënten?

Toegang tot geneesmiddelen

Nederland behoort tot de top 3 van de beste zorgstelsels ter wereld. Dat is fantastisch, maar als het gaat om de toegang tot geneesmiddelen staan we een stukje lager. Dat is jammer en niet nodig.

In de Efpia Patient Wait Indicator zien we dat Nederland van de 152 nieuwe geneesmiddelen er maar 96 beschikbaar heeft in tegenstelling tot Duitsland die er 133 beschikbaar had. Als het gaat om medicatie voor kanker en zeldzame ziektes doen we het zelfs nog iets slechter. De toegang tot dit soort geneesmiddelen moet sneller. Hoe kunnen we hier snelheid en minder bureaucratie realiseren?

IJzeren voorraad

Er is toegezegd hier structureel meer aandacht voor te hebben. En de minister komt na de zomer met een onderzoekanalyse. Ik heb een aantal vragen als het gaat om het aanleggen van een ijzeren voorraad:

1. Is er al zicht op of we het Nederlandse beleid kunnen koppelen aan de beleidsvoorstellen uit Europa? De motie Veldman vraagt daar om en ik ben benieuwd of daar al zicht op is.

2. Is er of kan er een lijst met essentiële geneesmiddelen worden opgesteld bijvoorbeeld met onze buurlanden en kan daarvan een, wellicht, gezamenlijke voorraad van worden aangelegd?

3. Is er of kan er een impactanalyse komen van Nationale beleidsmaatregelen in relatie tot beschikbaarheid en tekorten?”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.