Kamervragen over grote schade door nabetaling pensioen

Door nabetalingen van pensioenfonds ABP zijn er veel mensen die extra belasting moeten betalen en toeslagen kwijtraken. Grote kans dat daardoor hun schulden oplopen en ze van de regen in de drup belanden, net als de ouders in de kindertoeslagenaffaire. Fractie den Haan stelde er Kamervragen over aan de staatssecretarissen van Financiën.

Tot wel duizenden euro’s schade. Dat is het lot dat een deel van de gepensioneerden trof toen ambtenarenfonds ABP aan hen het pensioengeld terugbetaalde dat zij jarenlang te weinig hadden ontvangen. Dat bedrag werd door het ABP in één keer aan de gepensioneerden overgemaakt. Vervolgens klopte de Belastingdienst aan en moesten de ouderen niet alleen extra belasting betalen, maar ook reeds ontvangen zorg- en huurtoeslagen terugbetalen.

Hoe kon het zo misgaan?

Liane den Haan van Fractie den Haan stelde Kamervragen aan de staatssecretarissen Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief over deze voor de gepensioneerden zo onfortuinlijke zaak. Er is sprake van ‘duizenden gedupeerden’, maar Liane wil van de bewindslieden horen hoeveel mensen exact financiële schade ondervinden door de nabetaling van het pensioen. “Al in 2019 waren er afspraken met de bestuursvoorzitter van het ABP over deze zaak”, vertelt Liane. “Hoe kon het dan in de uitvoering zo misgaan? Had de Belastingdienst hier niet proactief in moeten optreden vanuit de gedachte ‘voorkomen is beter dan genezen’?”

Financiële consequenties

Liane den Haan vraagt de staatssecretarissen of de mensen vooraf voldoende op de hoogte zijn gesteld van de financiële consequenties van een nabetaling in één keer. “Klopt het dat mensen niet actief werden geïnformeerd over maatregelen die zij zelf moeten nemen om de financiële gevolgen te beperken, zoals het laten aanmerken van de nabetaling als bijzonder inkomen bij de Belastingdienst of het laten middelen van het inkomen?”, wil Liane van de staatssecretarissen weten.

Spoedige afhandeling

Het APB bekijkt nu of de schades die de gepensioneerden hebben opgelopen kunnen worden gecompenseerd. Daar trekt het pensioenfonds enkele weken tot maanden voor uit. Liane den Haan dringt bij de staatssecretarissen aan op een spoedige afhandeling. “Past de Belastingdienst door die wachttijd voor schadevergoeding ook coulance toe bij terugbetalingen?”, wil Liane weten. “En worden mensen actief geïnformeerd over wat zij in die tussentijd kunnen doen?” Liane den Haan stelt voor dat de Belastingdienst kijkt naar een generieke regeling voor álle gedupeerden. “Dat is beter dan dat mensen individueel en proactief bij de Belastingdienst moeten vragen om een oplossing.”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.