In 2030 voldoende ontmoetingscentra voor mensen met dementie

Het voorstel van Liane den Haan over ontmoetingscentra voor mensen met dementie dicht bij hen in de buurt is door de Tweede Kamer met algemene stemmen omarmd. Goede zaak voor mensen met dementie!

In Nederland leven naar schatting van Alzheimer Nederland ongeveer 290.000 mensen die lijden aan dementie. Zo’n 70.000 dementiepatiënten verblijven in een verpleeghuis. Het overgrote deel van mensen met dementie woont dus zelfstandig thuis. In de Nationale Dementiestrategie is afgesproken dat in 2030 80 procent van de thuiswonende mensen met dementie toegang heeft tot een ontmoetingscentrum in de buurt van hun eigen woning.

420.000 mensen met dementie

In 2030 verwacht minister De Jonge 420.000 mensen met dementie. Berekend is dat er dat jaar 1568 ontmoetingscentra nodig zijn om deze mensen op te kunnen vangen. Nu zijn er slechts 165. Dus de ontwikkelopgave de komende negen jaar is 1400 ontmoetingscentra!

Inventarisatie

Helaas moeten we dus vaststellen dat er in heel veel gemeenten in Nederland nog geen ontmoetingscentrum voor mensen met dementie is. Om toch de doelstelling voor 2030 te halen heeft Fractie den Haan in een motie de regering verzocht te inventariseren hoe de bestaande ontmoetingscentra verspreid zijn over ons land en hoeveel centra er op diverse locaties nog nodig zijn om aan het gestelde doel te voldoen.

Doelstelling halen

“Ik wil van de minister ook horen wat de status is van het creëren van nieuwe ontmoetingsplekken voor mensen met dementie”, vertelt Liane. De motie die zij daarover indiende, werd door de volledige Tweede Kamer ondersteund. “Daar ben ik ontzettend blij mee! Want nu mijn voorstel met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen, krijgen we een inventarisatie van de minister. We gaan er natuurlijk op toezien dat de komende negen jaar deze doelstelling ook écht gehaald gaat worden!”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.