Hoge vaccinatiegraad halen met betere voorlichting en mobiele prikbussen

Het halen van een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad is nu het allerbelangrijkste doel. Om dat te bereiken pleitte Liane den Haan voor meer aandacht voor het belang van de tweede vaccinatie, het vaker inzetten van mobiele prikbussen en het betrekken van de wijkverpleging bij het vaccinatieproces van kwetsbare thuiswonenden.

De tweede vaccinatie is belangrijk om daadwerkelijk goed beschermd te zijn tegen corona. Daarom vroeg Liane den Haan opnieuw om meer aandacht voor het belang van de tweede prik. Een voorstel van Liane daarover werd onlangs door de Tweede Kamer aangenomen. “Met de vakantie in het verschiet kunnen mensen gaan schuiven met afspraken of de tweede prik laten schieten omdat het niet uitkomt”, sprak Liane haar zorg uit. “Dat moeten we echt zien te voorkomen!”

Tweede AstraZeneca-prik

Liane sprak minister De Jonge ook aan op de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin. De groep 60 tot en met 65-jarigen is ingeënt met di vaccin, maar moest aanvankelijk drie maanden wachten op de tweede vaccinatie. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs om die tussenperiode te verkorten. Toch laten veel huisartsen de planning laten zoals die was; hun patiënten kunnen de tweede prik niet eerder halen. Liane vroeg voor de tweede keer aan De Jonge om de huisartsen te faciliteren. “Zeker nu de Deltavariant van het coronavirus om zich heen grijpt, is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hun tweede prik krijgen.”

Kwetsbare thuiswonenden

Er is een gebrek aan capaciteit bij het inenten van kwetsbare mensen die thuis wonen. Liane den Haan stelde voor de wijkverpleging bij het vaccinatieproces van thuiswonenden die niet mobiel zijn te betrekken. “Wijkverpleegkundigen komen toch al bij de mensen thuis en zijn bevoegd om te prikken”, zei Liane in de Tweede Kamer. “Het is immers van groot belang dat deze kwetsbare groep zo snel mogelijk wordt gevaccineerd.”

Mobiele prikbussen

Liane ging ook in op het inzetten van mobiele prikbussen, een voorstel van Fractie den Haan dat door de Tweede Kamer is aangenomen. “Waarom gaan in de meeste steden en wijken de prikbussen slechts één landelijke dag op pad?”, vroeg zij aan de minister. “Laat de prikbussen vaker de wijken in gaan, zodat iedereen die dat wil op een zo laagdrempelige manier gevaccineerd kan worden. We willen ten slotte een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in ons land!”

“Als ik ’s ochtends vanuit huis naar de Tweede Kamer rijd, sta ik alweer regelmatig vast als ik Den Haag in rij. Normaal gesproken zou ik daar niet blij mee zijn, maar nu is het goed nieuws. Het laat zien dat er weer meer mensen naar hun werk gaan. En dat kan omdat het aantal besmettingen de goede kant op gaat. Fijn dat we weer langzaam terug kunnen naar ‘normaal’.

Bij het vorige coronadebat is mijn motie aangenomen met het verzoek meer aandacht te vragen voor het belang van de tweede prik. Ik ben blij dat de minister in zijn brief aangeeft dat hij hier meer aandacht voor gaat vragen. Maar ik lees niet terug welke concrete maatregelen de minister gaat nemen. Hij roept partijen, zoals de GGD en de huisartsen, op om ermee aan de slag te gaan.
Gaat hij er op toezien dat ze dat ook daadwerkelijk doen? En welke concrete maatregelen worden er dan genomen om het belang van die tweede prik kenbaar te maken?

Wordt er bijvoorbeeld in het sms’je dat je krijgt ter herinnering voor de tweede afspraak toegelicht wat het belang is van de tweede prik en dat je die ook op tijd haalt?

Met de vakantie in het verschiet kan ik me voorstellen dat mensen gaan schuiven met afspraken of de tweede prik laten schieten omdat het niet uitkomt. Dat moeten we echt zien te voorkomen. Die tweede prik is belangrijk om daadwerkelijk goed beschermd te zijn tegen corona.

Een ander punt waar ik in het vorige debat ook bij heb stil gestaan is de periode tussen de eerste en tweede prik van AstraZeneca.

De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om de tussenperiode te verkorten, maar ik krijg signalen dat veel huisartsen de planning laten zoals die was.

De minister gaf toen als reactie dat hij ervan uit ging dat het wel goed zou komen, maar blijkbaar is het voor veel huisartsen toch moeilijk om die planning om te gooien.

En dat snap ik, maar toch stel ik hierbij nogmaals de vraag hoe we huisartsen daarin kunnen faciliteren? Zeker nu de Deltavariant van het coronavirus om zich heen grijpt, is belangrijk dat mensen zo snel mogelijk hun tweede prik krijgen.

We zien ook dat veel mensen die eerst een AstraZeneca-vaccin hebben gehad, liever Pfizer willen als tweede vaccinatie. In veel andere landen gebeurt dat al. De minister wil graag wachten op een advies van de Gezondheidsraad, maar dat kan best lang duren. Is er een manier om dit proces te versnellen?

Ik denk dat het belangrijk is om álle belemmeringen zo snel mogelijk weg te nemen voor mensen die twijfelen over het halen van een tweede prik.

Mijn volgende punt is het vaccineren van kwetsbare mensen die thuis wonen. Thuisvaccinatie.nl die hiervoor is aangetrokken heeft een gebrek aan capaciteit, waardoor het lang duurt voordat thuiswonenden die niet mobiel zijn worden gevaccineerd. De minister heeft de huisartsen gevraagd om bij te springen. Maar waarom wordt de wijkverpleging hier niet bij betrokken? Wijkverpleegkundigen komen toch al bij de mensen thuis en zijn bevoegd om te prikken. Het is immers van groot belang dat deze kwetsbare groep zo snel mogelijk wordt gevaccineerd.

Bij GGD Haaglanden zijn de afgelopen week prikbussen ingezet om de vaccinatiegraad onder ouderen met een migratieachtergrond te vergroten. Maar in plaats van ouderen stonden er vooral jongeren in de rij om zich te laten vaccineren. Het is natuurlijk goed dat deze groep ook snel wordt gevaccineerd, maar natuurlijk niet de bedoeling van die prikbus. Worden ouderen met een migratie-achtergrond wel voldoende bereikt? En waarom maar één landelijke dag om met prikbussen in andere steden de wijk in te gaan? Mijn voorstel zou zijn dat prikbussen vaker de wijken in gaan, zodat iedereen die dat wil op een zo laagdrempelige manier gevaccineerd kan worden. We willen ten slotte een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad in ons land!”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.