Heldere en eenvoudige communicatie over corona is belangrijk

De brieven over corona gaan veel mensen boven de pet. Fractie Den Haan wil organisaties als Stichting Lezen en Schrijven inschakelen om eenvoudige en heldere brieven en andere communicatie-uitingen te krijgen. De Tweede Kamer stemde in met dat voorstel.

Het is in ieders belang dat zoveel mogelijk mensen goed geïnformeerd zijn over de dreigingen van corona, de coronamaatregelen en de vaccinaties. Onduidelijk informatie leidt tot onwetendheid en onbegrip. Daardoor laten minder mensen zich vaccineren en worden de maatregelen onvoldoende gevolgd. Onder de streep leidt dat tot een langere duur van de coronacrisis die ons al zo lang in zijn greep houdt.

Totaal onbegrijpelijk

Tijdens het laatste debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond de coronacrisis kwam Liane den Haan met een voorbeeld. “De uitnodigingsbrief voor de coronavaccinatie was voor laaggeletterden totaal onbegrijpelijk, net als voor mensen met een migratieachtergrond, waardoor een deel van deze groep zich niet laat vaccineren. Als we willen dat mensen zich aan de coronamaatregelen houden en zich laten vaccineren, moet de communicatie hierover voor alle burgers helder en begrijpelijk zijn.”

Voorstel aangenomen

Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het kabinet al beter te communiceren met mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. De Stichting Lezen en Schrijven en andere belangenorganisatie kunnen helpen bij het opstellen van zulke brieven. Liane den Haan legde de Tweede Kamer daarom een voorstel voor om te zorgen voor heldere en voor iedereen duidelijke taal. Haar voorstel om organisaties deskundig op het gebied van eenvoudige taal te betrekken bij de ontwikkeling van de communicatiemiddelen werd door de Tweede Kamer aangenomen!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.