Grotere rol seniorenorganisaties bij uitwerking pensioenakkoord

Seniorenorganisaties moeten nauwer betrokken worden bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Dat vindt Fractie den Haan, en de Tweede Kamer is het met Liane den Haan eens. Een motie van Liane daarover werd met grote meerderheid aangenomen.

Er heerst een toenemende onvrede onder gepensioneerden over hun pensioen, en ook onder werkenden die hun pensioen nog aan het opbouwen zijn. Het draagvlak voor het pensioenakkoord – dat nog uitgewerkt moet worden – neemt daardoor af, constateert Liane den Haan. “Het is nu inmiddels ruim twee jaar geleden dat er een pensioenakkoord gesloten is. De uitwerking daarvan heeft fors vertraging opgelopen. Tot op de dag van vandaag bestaat nog steeds geen helderheid over belangrijke zaken als een snel perspectief op indexatie en de zeggenschap die gepensioneerden hebben in de aanloop naar de overstap, en ook daarna.”

Nog veel onduidelijkheden

“Er is ook nog steeds onduidelijkheid voor gepensioneerden over een eerlijke overstap naar het mogelijke nieuwe pensioenstelsel”, stelt Liane vast. “De in het huidige systeem gegroeide onevenwichtigheden als bijvoorbeeld vermogensoverdrachten van oud naar jong moeten benoemd en aangepakt worden. Kortom, bij meerdere punten is nog onduidelijk wat er gebeurt bij de stelselherziening.”

Meer helderheid

Omdat helderheid ontbreekt bij de met name voor senioren belangrijke onderwerpen, heeft Liane het voorstel ingediend dat het kabinet ouderenorganisaties een grotere rol geeft bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Liane: “In mijn motie staat ook dat het kabinet zo snel mogelijk duidelijk moet uitwerken wat het indexatieperspectief is, hoe de overstap eruit gaat zien en hoe het kabinet gepensioneerden meer zeggenschap gaat geven.” Alle partijen in de Tweede Kamer, op Forum voor Democratie na, steunden het voorstel van Liane. Fractie den Haan blijft monitoren hoe de aangenomen motie wordt uitgevoerd.
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.