Goede en persoonlijke voorlichting helpt mensen over de vaccinatiedrempel

Goede en persoonlijke voorlichting kan mensen over de drempel helpen om hun – eerste of tweede – coronavaccinatie te halen. Liane den Haan pleitte voor mobiele prikbussen om mensen die een lage vaccinatiebereidheid hebben te bereiken. De fractievoorzitter stelde ook een bonus voor mantelzorgers voor; zij hebben het extra zwaar gehad in het afgelopen coronajaar.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de situatie rond het coronavirus heeft Liane den Haan aangedrongen op betere voorlichting over het belang van de tweede vaccinatie. Want één op de twaalf mensen van 80-jaar of ouder komt de tweede prik niet halen. “Weten mensen hoe belangrijk de tweede prik is om maximaal beschermd te zijn?”, vroeg Liane zich hardop af, en aan minister De Jonge vroeg de fractievoorzitter ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de tweede prik ook daadwerkelijk halen. “Herinner mensen aan hun afspraak voor de tweede prik, zodat ze het niet vergeten!”

Mobiele prikbussen

Een ander aandachtspunt in de huidige vaccinatiestrategie is de lagere vaccinatiebereidheid bij mensen die het Nederlands niet goed beheersen. Een deel van die mensen wil niet gevaccineerd worden, laten huisartsen weten. “Goede en persoonlijke voorlichting kan hen over de drempel helpen”, meent Liane den Haan. “Het is belangrijk de drempel voor vaccinaties zo laag mogelijk te houden. In Duitsland wordt succes geboekt met mobiele prikteams die letterlijk en figuurlijk naar de mensen toe komen.” Liane vroeg de minister in alle wijken waar de vaccinatiebereidheid laag is naar Duits voorbeeld mobiele prikbussen in te zetten. “‘We komen naar u toe deze zomer’ zou letterlijk de slogan kunnen zijn”, aldus Liane.

Eerder tweede AstraZeneca-prik

Liane besteedde in haar Kamerinbreng ook aandacht aan de 60- tot en met 65-jarigen die van de huisarts hun eerste vaccinatie hebben gehad. Zij kregen het AstraZeneca-vaccin en daarvan gaf de Gezondheidsraad onlangs aan dat er minder tijd tussen de eerste en tweede prik hoeft te zitten. “Veel van die ouderen hopen nu dat ze die tweede prik eerder krijgen dan de geplande datum die ze nu in hun agenda hebben staan”, zei Liane. “We begrijpen dat het voor veel huisartsen lastig is om dit te organiseren, maar ik zou de minister willen vragen om hen hierbij te faciliteren. Wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat mensen hun tweede AstraZeneca-prik eerder krijgen?”

Mantelzorgbonus

Tot slot brak Liane een lans voor de ruim 800.000 mensen die langere tijd en intensief voor iemand zorgen. Voor de coronacrisis gaf al één op de tien mantelzorgers aan overbelast te zijn. “Het is voor hen het afgelopen jaar alleen maar zwaarder geworden doordat dagbesteding en andere ondersteunende faciliteiten dicht waren. Daarom stelt mijn fractie voor om mantelzorgers die een langere tijd intensief voor iemand hebben gezorgd een blijk van waardering te geven in de vorm van een mantelzorgbonus.” •

“De afgelopen week was een verademing voor veel mensen: de eerste versoepelingen vielen samen met mooier weer. En vanaf 5 juni is er weer meer mogelijk. Ik ben vooral heel blij voor al die mensen die ruim een jaar alleen zijn geweest, waaronder honderdduizenden alleenstaande en alleenwonende ouderen. Wat zullen zij verheugd zijn dat er weer vier mensen per dag op bezoek kunnen komen. En dat voor hen de activiteiten weer kunnen gaan starten, nu verenigingen en buurthuizen weer opengaan.

In het vorige coronadebat vroeg ik aandacht voor voorlichting over de vaccinaties in begrijpelijke taal. De motie daarover is met algemene stemmen in deze Kamer aangenomen en ik ben blij dat de uitnodigingbrief die mensen ontvangen om een afspraak te maken voor hun vaccinatie in overleg met Pharos (landelijk expertisecentrum dat bijdraagt aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen) is aangepast. Ik hoop heel erg dat dit helpt en dat nog meer mensen bereid zijn om zich te laten vaccineren.

Maar dat brengt me wel bij een andere zorg die ik heb: namelijk dat uit onderzoek blijkt dat één op de twaalf mensen van 80 jaar en ouder niet komt opdagen bij de afspraak voor hun tweede prik.

Ik wil de minister graag vragen of bekend is waardoor dit komt. Is het omdat mensen denken dat ze na de eerste prik al beschermd zijn tegen corona? Weten mensen hoe belangrijk de tweede prik is om maximaal beschermd te zijn? En wat kan de minister doen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen de tweede prik ook halen?

Ik wil graag vandaag een oproep doen om meer voorlichting te geven over het belang van de tweede prik. Om mensen te herinneren aan hun afspraak voor de tweede prik. Zodat ze het niet vergeten!

We zien ook dat veel huisartsen aangeven dat een deel van de mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen, niet gevaccineerd willen worden. In Duitsland wordt succes geboekt met mobiele prikteams die letterlijk en figuurlijk naar de mensen toe komen. Ik wil de minister vragen om dat ook in alle wijken in Nederland te doen waar de vaccinatiebereidheid laag is en er relatief veel laaggeletterden wonen. ‘We komen naar u toe deze zomer’ zou letterlijk uw slogan kunnen zijn!

Het derde punt dat ik graag aan de orde wil stellen, is het feit dat de Gezondheidsraad heeft aangegeven dat er minder tijd tussen de twee AstraZeneca-prikken hoeft te zitten.

Daarmee hebben veel mensen die op die tweede prik wachten de hoop dat ze die tweede prik eerder krijgen dan de geplande datum die ze nu in hun agenda hebben staan. We begrijpen dat het voor veel huisartsen lastig is om dit te organiseren, maar ik zou de minister willen vragen om hen hierbij te faciliteren. Wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat mensen hun tweede AstraZeneca-prik eerder krijgen?

In de brief van de minister wordt geschetst dat het beeld op de langere termijn toch aangeeft dat er, ondanks het vaccinatieprogramma, een nieuwe epidemie in de winter mogelijk kan zijn. Er kan verlies van immuniteit zijn en er kunnen nieuwe besmettelijkere varianten komen. Dat betekent dat naast het huidige vaccinatieprogramma er aanvullende basismaatregelen nodig zijn. Wordt er al gewerkt aan een draaiboek om tijdig op bovenstaand scenario te antiperen?

Ik wil mijn inbreng bij dit debat graag afsluiten met een verzoek aan de minister: we zien dat de coronacrisis voor een extra grote belasting heeft gezorgd voor mantelzorgers. Voor die mantelzorgers is het van groot belang dat respijtzorg goed is geregeld en beschikbaar is.

In dat kader zou ik graag van de minister willen weten hoe het staat met de zogenaamde logeerhuizen? Er heeft een pilot plaatsgevonden die zeer succesvol was. Kan de minister mij vertellen of er een uitrol komt zodat logeerzorg in alle gemeenten in Nederland mogelijk is?

Mantelzorger zijn is niet iets waar je voor kiest. Het overkomt je. Sommigen van hen hebben aan de zorg voor een dierbare een dagtaak en soms zelfs een dag- én een nachttaak. Natuurlijk doen zij dat met liefde en aandacht, maar voor hen was dit coronajaar echt heel zwaar. Het zou dan ook enorm mooi zijn als we hen – net als alle zorgprofessionals – een blijk van waardering kunnen geven in de vorm van een bonus. In dit geval een mantelzorgbonus.

Ik zou willen voorstellen om die bonus uit te keren aan mantelzorgers die een langere tijd intensief voor iemand hebben gezorgd. Volgens het SCP gaat het om zo’n 830.000 mensen die intensieve zorg verlenen als mantelzorger. MantelzorgNL heeft hier een heel plan voor bedacht. Ik neem aan dat de minister dat kent. Ik ben benieuwd hoe de minister hierover denkt.”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.