Fractie Den Haan wil coronasteunpakket Welzijn en Ouderen

“Hoe zit het met een steunpakket Welzijn en Ouderen?”, wil Liane den Haan van minister De Jonge weten. Want er is wel een coronasteunpakket Welzijn en Jeugd, maar voor ouderen is er niets. Terwijl ook velen van hen mentaal lijden onder de coronamaatregelen.

Veel ouderen hebben door thuisisolatie vaker last van angst, nervositeit, stress en gebrek aan perspectief. Tijdens de coronacrisis is de eenzaamheid onder 75-plussers met 8 procent toegenomen; zo blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau. Fractie Den Haan maakt zich zorgen om de mentale gezondheid van ouderen, en de impact op hun fysieke gezondheid. “Er is wel een steunpakket Welzijn en Jeugd, maar geen steunpakket Welzijn en Ouderen. Waarom niet? Het lijkt alsof minister De Jonge de doelgroep ouderen minder belangrijk vindt dan de groep jongeren”, zei Liane den Haan bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Verwarrende vaccinatiestrategie

De fractievoorzitter bracht ook de vaccinatiestrategie opnieuw ter sprake. “Er zou op leeftijd worden gevaccineerd, van oud naar jong”, hield Liane de minister voor. “Maar het tegendeel is waar. Nog steeds zijn niet alle 90- en 80-plussers gevaccineerd, terwijl in de leeftijdscohorten eronder al wel wordt gevaccineerd. Daarnaast horen we dat er mensen zijn die zowel door de huisarts als de GGD worden uitgenodigd. Hoe kan dat? Dat leidt alleen maar tot verwarring!”

Hoog ziekteverzuim zorgmedewerkers

Liane den Haan uitte richting het kabinet ook haar zorgen over het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel en over de situatie bij de GGD’s. Ze brak een lans voor het meenemen van kankerpatiënten bij de vaccinatiegroep ‘medisch hoog risico’. •

“Binnen een paar dagen omslaan als een blad aan een boom. Dat zijn wij in Nederland gewend als het gaat om het weer. Maar ons kabinet kan dat ook. 

Vorige week donderdag was men nog somber over versoepelingen vanwege de oplopende besmettingscijfers. Ook het OMT stelde dat versoepelen nog steeds niet kon. Toch gaf het kabinet dinsdag aan stappen te gaan zetten.

Tijdens het vorige coronadebat zijn er ook al opmerkingen over gemaakt, maar de communicatie moet echt beter en éénduidiger, want het is nu voor velen niet te volgen en te begrijpen.

Toch is 50PLUS blij met gecontroleerde versoepelingen zoals de opening van terrassen en vooral de verruiming van de bezoekregeling voor thuiswonende ouderen. Maar zo lang er nog veel mensen op de IC en in de ziekenhuizen liggen, moeten we voorzichtig en alert blijven.

Vorige keer heb ik de minister van Volksgezondheid een paar vragen gesteld waar ik geen antwoord op heb gehad. En ook in zijn brief komt hij daar niet op terug. Ik stel ze daarom gewoon nog een keer.

In uw brief van 13 april is een heel stuk gewijd aan een steunpakket Welzijn en Jeugd. Maar hoe zit het met het steunpakket Welzijn en Ouderen? Zij hebben zeker door thuisisolatie vaker last van angst, nervositeit, stress en gebrek aan perspectief. Tijdens de coronacrisis is de eenzaamheid onder 75-plussers met 8 procent toegenomen; zo blijkt uit cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau van september 2020.

Kan de minister mij vertellen hoe het nú zit met hun mentale gezondheid? En wat dat doet met hun fysieke gezondheid? Waarom wordt het steunpakket Welzijn en Jeugd wel uitgewerkt en dat van ouderen niet? Het lijkt alsof de minister de doelgroep ouderen minder belangrijk vindt dan de groep jongeren.

Ook wil ik graag van de minister weten waarom nog steeds niet alle bewoners van verpleeghuizen zijn gevaccineerd. Omdat dit nog niet gebeurd is, hanteren verpleeghuizen verschillende normen en daardoor voelen mensen zich benadeeld. Iedereen wil zijn of haar geliefde in het verpleeghuis graag zien en nu kan dat nog niet.

Dan de vaccinatiestrategie. Er zou op leeftijd worden gevaccineerd. Van oud naar jong. De minister zei het ook nog in de persconferentie van afgelopen dinsdag.

Het tegendeel is echter waar. Als we kijken naar de cijfers van het RIVM, dan zien we dat nog steeds niet alle 90- en 80-plussers zijn gevaccineerd, terwijl in de leeftijdscohorten eronder ook al wordt gevaccineerd. Daarnaast krijgen wij mailtjes van mensen die zowel door de huisarts als de GGD worden uitgenodigd. Hoe kan dat? Dat leidt alleen maar tot verwarring!

Dan aandacht voor de groep kankerpatiënten. Zij hebben vaak ook door hun chemotherapie of andere zware medicatie verhoogde kans op trombose en andere bloedstollingsproblemen. Kan de minister onderzoeken of het voor deze kankerpatiënten in de leeftijdsgroep 60 tot 64 mogelijk is om een RNA-vaccin aangeboden te krijgen?

Kan de minister mij laten weten of kankerpatiënten, die formeel níet vallen onder de groep medisch hoog risico en andere medische risicogroepen die ook jaarlijks voor een griepprik in aanmerking komen, toch ook meegenomen kunnen worden in deze groep? Immers hebben zij vaak door hun chemokuren en zware medicatie ook een zeer verlaagde weerstand.

Dan nog een keer het enorme hoge ziekteverzuim in de zorg. Minister Van Ark zou nog verder onderzoeken hoe het komt dat bij het Platform Extra Handen voor de Zorg momenteel duizenden mensen beschikbaar zijn om in de zorg aan de slag te gaan maar die niet ingezet kunnen worden. Ik heb nog steeds geen antwoord op wat is er precies voor nodig is om meer mensen in te zetten.

Verder maak ik me grote zorgen over de situatie bij de GGD’s. In het AD-artikel met de reconstructie over het gevolg van het jarenlang uitkleden van de gezondheidsdienst worden ook 11 oplossingen genoemd. Ik wil graag van de minister weten of er serieus naar de voorstellen is gekeken van de voormalig topambtenaren van de GGD en of hij voornemens is iets met deze voorstellen te gaan doen.”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.