Fractie den Haan dringt aan op snelle vaccinatie thuiswonende ouderen

Liane den Haan pleit er nogmaals voor om de wijkverpleging in te schakelen bij het vaccineren van kwetsbare thuiswonenden. “Er zijn nog ruim een half miljoen 65-plussers niet of nog niet volledig gevaccineerd. Daar zitten ook veel niet-mobiele thuiswonenden bij. Laten we ervoor zorgen dat zij snel beschermd zijn tegen corona”, wijst zij op de noodzaak van de inzet van de wijkverpleging.

Tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer van 28 juni stelde Liane den Haan voor de wijkverpleging zo snel mogelijk te betrekken bij het vaccineren van niet-mobiele, kwetsbare thuiswonenden. De Tweede Kamer vond dat een uitstekend plan – een motie daarover werd aangenomen – en ook minister De Jonge van VWS was aanvankelijk positief. Toch nam de minister in de weken daarna wat afstand van het plan, ‘in het kader van de hoeveelheid niet-mobiele mensen dat momenteel in beeld is’, zo schreef hij aan de Kamer.

Aanzienlijke hoeveelheid

Fractie den Haan vindt dat een onduidelijke uitleg en vroeg om een nadere toelichting van Hugo de Jonge. “Thuiszorgorganisaties kunnen juist ook worden ingezet om die groep inzichtelijk te maken”, stelt Liane den Haan. “Want ik geloof niet dat er zo weinig mensen nog zitten te wachten op een prik. Zestien procent van de mensen boven 65 is niet of nog niet volledig gevaccineerd. Dat zijn er alleen al ruim 500.000! Daar zal een aanzienlijke hoeveelheid niet mobiele thuiswonenden onder vallen.”

Vaccinatie van arbeidsmigranten

Een andere zaak waar Fractie den Haan zich zorgen om maakt is het vaccineren van arbeidsmigranten. “Er zijn ongeveer 400.000 arbeidsmigranten in Nederland”, legt Liane den Haan uit. “Het is een lastige groep om te bereiken, omdat de arbeidsmigranten onze taal vaak niet machtig zijn. Bovendien staan arbeidsmigranten die langer in Nederland verblijven vaak niet ingeschreven bij de gemeente.” Fractie den Haan wil van minister De Jonge weten of hij zicht heeft op deze groep en op hoeveel van hen nog niet zijn ingeënt.

Inzet van uitzendbureaus

“Arbeidsmigranten wonen en werken vaak dicht op elkaar, dus het is belangrijk dat zij gevaccineerd worden”, vindt Liane den Haan. “Mobiele prikbussen bezoeken de regio’s waar veel arbeidsmigranten werken. De GGD Haaglanden en de gemeente Westland werken nu samen met uitzendbureaus. Ze maken afspraken om gezamenlijk naar een vaccinatielocatie te gaan. Kan dit niet landelijk worden doorgevoerd? Nog beter zou zijn om deze mensen op hun werk te vaccineren.” Liane wil van minister De Jonge horen of hij dit als een mogelijkheid ziet.

Samenwerken

Fractie den Haan kreeg twee minuten spreektijd bij het notaoverleg ‘Ontwikkelingen rondom het coronavirus’ op 7 juli. De inbreng van onze fractie werd meegenomen door PvdA-collega Attje Kuiken. Liane den Haan juicht collegiale samenwerkingen als deze in de Tweede Kamer toe: “Samenwerken om zoveel mogelijk te bereiken voor je achterban, daar plukt iedereen de vruchten van!”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.