Eindelijk krijgt woningbouw voor ouderen hoge prioriteit

Er komen de komende jaren ruim honderdduizend extra woningen voor ouderen bij. “Bouwen voor oud, is de oplossing voor jong”, stelt Liane den Haan. “Het is dé manier om de woningmarkt van het slot te krijgen. Maar dan moet het ook écht gerealiseerd worden. En moeten er ook bestaande woningen worden aangepast, want alleen nieuwbouw is onvoldoende om ervoor te zorgen dat alle senioren een passende woning hebben.”

De ministeries van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid gaan samenwerken met branchevereniging voor zorgorganisaties ActiZ, de vereniging van woningcorporaties Aedes, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Zorgverzekeraars Nederland. Afspraak is om de komende vijf jaar 60.000 extra seniorenwoningen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. Tot 2031 komen er nog eens 100.000 extra woningen en 25.000 verpleegzorgplekken bij.

Oplossing voor jong

“Eindelijk wordt er iets gedaan aan de woonbehoeften voor ouderen”, zegt Liane den Haan. “Tot en met 2040 verdubbelt het aantal tachtigplussers naar 1,6 miljoen. Dan moet er dus écht iets gebeuren op de woningmarkt voor senioren. We weten al jaren dat een bottleneck in het oplossen van de woningnood in Nederland het woningaanbod voor ouderen is. Als er voldoende passende, fijne seniorenwoningen zijn, dan wil de helft van de ouderen wel verhuizen. Zo wordt een substantieel deel van de woningnood opgelost. Want bouwen voor oud, is een oplossing voor jong.”

Bouwen, bouwen, bouwen

Bouwen, bouwen, bouwen is het credo van Fractie den Haan. Dat daartoe nu eindelijk forse stappen worden gezet is een goede zaak. “Het is dé oplossing voor het van het slot krijgen van de woningmarkt”, stelt de fractievoorzitter. “Het is vijf voor twaalf, dus we zullen vooral goed monitoren of de gestelde deadlines ook daadwerkelijk worden gehaald. Dat is al enkele malen misgegaan, maar er is nu geen tijd meer te verliezen. Tijdens het komende debat hierover in de Tweede Kamer zal ik hameren op het halen van de deadlines. En op het feit dat bestaande woningen moeten worden aangepast zodat senioren er goed ouder kunnen worden. Want alleen nieuwbouw is niet voldoende om het woningprobleem op te lossen.”

Oplossen knelpunten

De ministeries en de partners bouwen voor het halen van de deadlines al wel enkele reserves in. “Het behalen van de aantallen extra woningen is afhankelijk van diverse randvoorwaarden, zoals financiering, voldoende zorgmedewerkers en beschikbaarheid van locaties”, stellen zij. “Goed dat de partijen werken aan oplossingen voor deze knelpunten”, vindt Liane. “Een volgend kabinet moet hierover snel besluiten kunnen nemen. Dat past in het Deltaplan Samen Goed Ouder Worden waarvoor ik heb gepleit bij informateur Mariëtte Hamer.”

Woonzorgvisie

Ouderenbeleid moet één van de hoofdthema’s van het nieuwe regeerakkoord te maken, vindt Fractie den Haan. “Wonen is daar een belangrijk onderdeel van, want wie fijn woont heeft minder zorg en ondersteuning nodig en voelt zich veilig en vertrouwd. Dat is de basis om goed oud te kunnen worden.” Een grote rol is weggelegd voor gemeenten. In het bestuurlijk akkoord dat nu op tafel ligt is afgesproken dat alle gemeenten medio 2021 een woonzorgvisie geformuleerd hebben. In deze visie staat omschreven hoe zij in de regio met zorgorganisaties en corporaties werken aan voldoende woningen voor ouderen en de benodigde voorzieningen. “Ik pleit al ruim tien jaar voor een visie op de demografische ontwikkelingen voor de komende twintig jaar”, stelt Liane. “Wat mijn fractie betreft worden daarin heel concreet de gemeentelijke bouwplannen beschreven voor sociale huur, vrije sector-huur en koop in de diverse segmenten. Zodat er ook straks voldoende veilige en vertrouwde woonplekken zijn voor ouderen!”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.