Discriminatie in Nederland bij de bron aanpakken én strenger straffen

Helaas is er in Nederland nog veel intolerantie. Er wordt nog steeds gediscrimineerd, op leeftijd, op seksuele gerichtheid, op geloofsovertuiging en op afkomst. “Maar slechts één ding telt”, zei Liane den Haan, “we zijn allemaal mens!”

“Hoe je leeftijd, je geloof, je ras, je seksuele geaardheid, je handicap of je politieke overtuiging ook is, we zijn allemaal mens”, zei Liane den Haan in de commissievergadering Discriminatie en racisme in de Tweede Kamer. “Dat we met zoveel verschillende soorten mensen in Nederland wonen, vind ik een verrijking. Helaas ziet niet iedereen dat zo. We zien dat mensen intoleranter worden”, stelde Liane tot haar spijt vast. Ze noemde enkele gebieden waar discriminatie nog steeds bestaat en vaak zelfs toeneemt: op leeftijd, op seksuele gerichtheid, op geloofsovertuiging en op afkomst.

Bij de bron aanpakken

Discriminatie voorkomen moet bij de bron worden aangepakt, vindt Liane. “Met goede voorlichting, waarden en normen, het koesteren van onze multiculturele samenleving. En dat moet al jong worden bijgebracht. Daarnaast vind ik dat discriminatie ook strenger moet worden aangepakt.”

Roze Loper

In de vergadering met de ministers Ollongren en Grapperhaus pleitte Liane ook voor snelle uitvoering van zaken zoals die met een groot aantal politieke partijen zijn afgesproken in het Regenboog-stembusakkoord van COC Nederland. Bovendien brak Liane een lans voor LHTBI- ouderen in relatie tot zorg en welzijn. “Veel roze ouderen komen pas op latere leeftijd uit de kast. 31 procent van deze ouderen is nog steeds niet open over zijn of haar seksuele geaardheid. Daardoor zie je allerlei problemen ontstaan. Zo hebben veel roze ouderen vaker dan hetero-ouderen psychische problemen en klachten. Hun gezondheid is slechter en zij ervaren meer suïcide gevoelens.” Liane vroeg aan minister Ollongren om de Roze Loper – ontwikkeld om een veilige omgeving in zorginstellingen te creëren – te stimuleren.

“In Nederland wonen wij in een hele diverse en multiculturele samenleving. En ik ben dankbaar dat ik in dit land woon. Ik vind het een verrijking dat wij in Nederland zoveel verschillende soorten mensen hebben wonen. Een kleurrijke en diverse verzameling van verschillende leeftijdsgroepen, politieke overtuigingen, geloven, rassen, seksuele richtingen. Mensen met verschillende nationaliteiten, met of zonder beperking, mannen, vrouwen en non-binair…

Helaas ervaart niet iedereen dit als een verrijking. We zien ook in Nederland dat mensen steeds intoleranter worden. En juist al die zaken die onze samenleving kansen bieden, worden aangegrepen om te discrimineren. Ik noem er een paar.

Leeftijd
In plaats van de kennis te benutten die leeftijd met zich mee brengt, zien we op de arbeidsmarkt dat werkgevers nog steeds liever jongeren aannemen dan ouderen.

Seksuele gerichtheid
In plaats van koesteren dat je mag houden van wie je wilt en dat we blij zijn dat liefde voor en van iedereen is, worden mensen op school gepest, op hun werk of in het woonzorgcentrum. Puur en alleen omzet ze niet voldoen aan de hetero-norm.

Geloofsovertuiging
In plaats van dat we de overeenkomsten zien, zien we alleen de verschillen.

Ook wij, hier in Nederland, staan bol van de vooroordelen en helaas wordt hier – in ons land – ook gediscrimineerd.

Natuurlijk moeten we dit zien te voorkomen en daarvoor moeten we beginnen bij de bron. Goede voorlichting, waarden en normen, het koesteren van onze multiculturele samenleving; dat moet jong worden bijgebracht. Maar we moeten discriminatie ook strenger aanpakken, vind ik.

Discriminatie is een hardnekkig iets. Dat moet je hard bestrijden en centraal regisseren. Daarom ben ik ook blij met het feit dat, als het gaat om discriminatie op de woningmarkt, de minister in haar brief aankondigt dat zij voor verhuurders bestuursrechtelijke afdwingbare landelijke uniforme voorschriften wil gaan ontwikkelen. Toch stelt zij ook dat de wijze waarop gemeenten onderzoek doen naar discriminatie volledig autonoom is en dat daardoor er ook sprake kan zijn van verschillende uitkomsten. Ik wil de minister vragen hoe representatief deze resultaten dan zijn en hoe we hiermee een landelijk beeld kunnen genereren? Gaan we op die manier geen appels met peren vergelijken?

Moet er niet één landelijk onderzoek komen met daaruit volgend één landelijke aanpak? En zou het niet beter zijn om hier landelijk regie op te voeren?

Verder wil ik ervoor pleiten dat er begonnen wordt met die zaken die in het Regenboogstembus-akkoord met een groot aantal partijen zijn afgesproken. Kan de minister aangeven of er al begonnen is met de uitvoering? Een aantal punten uit dat akkoord moet natuurlijk ook in het Regeerakkoord komen, maar dingen als het schenden van mensenrechten door Hongarije zou per direct moeten resulteren in het opschorten van de samenwerking en het stopzetten van eventuele geldstromen.

Dan wil ik nog kort even aandacht vragen voor de roze ouderen in relatie tot zorg en welzijn. Veel ouderen komen pas op latere leeftijd uit de kast. 31 procent van deze ouderen is nog steeds niet open over z’n seksuele geaardheid. Daardoor zie je allerlei problemen ontstaan. Zo hebben veel roze ouderen vaker dan hetero-ouderen psychische problemen en klachten. Hun gezondheid is slechter en zij ervaren meer suïcide gevoelens. Op het werk hebben zij meer dan hetero-ouderen last van intimidatie en is de kans op een burn-out vele malen groter.

41 procent van de LHBTI 65-plussers heeft last van vooroordelen of discriminatie in hun wijk en 36 procent door zorgverleners. Herkent de minister deze cijfers? Welke specifieke maatregelen worden voor deze groep genomen? Vindt de minister het belangrijk dat de Roze Loper – ontwikkeld om een veilige omgeving te creëren, tolerantie en acceptatie te bevorderen en discriminatie in de zorg tegen te gaan – voor LHBTI-ouderen in zorginstellingen en in de thuiszorg blijft bestaan en breed gedragen wordt door alle zorgorganisaties in Nederland? Hoe wordt gestimuleerd dat zorgorganisaties mee doen aan de Rode Loper?

6 + 3 = 9. Maar 7 + 2 = ook 9. En 5 + 4 = ook 9. Seksuele geaardheid, ras, geloof, handicap, politieke overtuiging… hoe de optelsom ook is…. we zijn allemaal mens!”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.