Derde prik rond de jaarwisseling: dat is véél te laat!

Weer loopt het demissionaire kabinet achter de feiten aan in de coronacrisis en wordt er te laat ingegrepen. Liane den Haan drukt de minister op het hart die fout niet nogmaals te maken met het verstrekken van de derde prik: “Pas beginnen met die derde vaccinatie in december en januari is véél te laat!”

Al maanden geleden voorspelden deskundigen een vierde coronagolf als er geen maatregelen zouden worden genomen. Aan het begin van de zomer verzekerde minister De Jonge aan Liane den Haan dat er een draaiboek voor de herfst klaarlag. En kijk nu eens: het kabinet grijpt nu pas in. “Het lijkt het alsof we geen enkel lerend vermogen hebben”, zei Liane in het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de Tweede Kamer.

Derde vaccinatie

Liane drukte het kabinet op het hart dezelfde fout – te laat ingrijpen en maatregelen nemen – niet nogmaals te maken met de derde prik. “Ook hier heb ik voor de zomer al naar gevraagd”, zei het Kamerlid. “Maar op een derde vaccinatie voor 60-plussers en kwetsbare mensen – zoals de Gezondheidsraad adviseert – blijkt logistiek helemaal niet geanticipeerd te zijn. Er wordt pas begonnen met die derde prik in december en januari. Dat is veel te laat!”

Ruzie en tweespalt

Liane stelde vast dat debatten over corona de laatste tijd al snel ontaarden in ruzie en tweespalt. Niet alleen in de Tweede Kamer of in de media, maar ook de gesprekken in de huiskamers en in het café. Liane den Haan maakt zich daar ernstige zorgen over. “Laten we stoppen om elkaar voor alles wat mooi en lelijk is uit te maken. Of erger nog: te bedreigen met geweld als de ander een andere mening is toegedaan”, riep Liane op.

Lees verder onder de video

Basisregels aanhouden

Liane denkt dat nog zeker 2 tot 5 procent van de ongevaccineerden over te halen zijn om zich te laten inenten. Zonder dwang. “Dat is mooi en daar moet volop worden ingezet”, zei Liane. “Maar alles valt of staat met het gedrag van onszelf. Als we allemaal de basisregels handhaven, komen we een heel eind!”

Geen lerend vermogen

Liane zei niet te snappen waarom er nu pas ingegrepen wordt. Want deze vierde golf zag iedereen al van verre aankomen. Ook epidemiologen waarschuwden daarvoor: alles zou samenkomen. Een zwaar griepseizoen, enorme toename van – met name ongevaccineerde – coronapatiënten in ziekenhuizen en te weinig ziekenhuispersoneel. Het zou de reguliere zorg ernstig in gevaar brengen en die voorspelling dreigt nu uit te komen. “Op mijn vraag in de zomer of er draaiboeken klaarlagen voor de herfst zei de minister volmondig ‘ja’. Hoe kan het dan dat de minister nu pas ingrijpt? Het alsof we geen enkel lerend vermogen hebben!”

Naar elkaar omkijken

Liane eindigde haar inbreng bij het debat met de oproep om – net zoals in het begin van de coronacrisis – naar elkaar om te kijken. “Er waren in de beginmaanden van de coronapandemie zoveel hartverwarmende initiatieven voor jong en oud, om elkaar te helpen en te steunen”, zie Liane. “Een klein gebaar, zoals een kaartje, een belletje, even langslopen voor een praatje of een boodschapje, maakt echt het verschil.”

“Ik ben een optimistisch mens en maak mij niet zo snel zorgen. Maar covid-19 maakt niet alleen mensen ziek. Ik zie, helaas, ook iets heel anders gebeuren. Daar waar de coronapandemie in de beginmaanden zorgde voor solidariteit tussen mensen, ontstaat er nu een tweedeling in onze maatschappij. Twee kampen staan lijnrecht tegenover elkaar: gevaccineerden en ongevaccineerden.

Daar maak ik mij wel zorgen over: ernstige zorgen. Het publieke debat hier in de Tweede Kamer, in de media, maar ook de dialoog in de huiskamers en in het café ontaardt al snel in ruzie en tweespalt.

Mensen hebben in ons land altijd een vrije keuze gehad als het aankwam op vaccineren. Ook bij het Rijksvaccinatieprogramma zijn er principiële weigeraars. En ook al snap ik dat persoonlijk niet, toch respecteer ik de keuze die mensen maken.

Nu is het wel zo dat corona een buitengewoon besmettelijke ziekte is en dat ook ík een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad nastreef. De vaccinatiebereidheid is hoog: zo’n 88 procent. Circa 7 tot 10 procent wil zich echt niet laten vaccineren. Dat betekent laaghangend fruit van zo’n 2 tot 5 procent. En van die groep is er een aantal mensen dat twijfelt en ook nog te verleiden is tot het nemen van die prik.

Dat is mooi en daar moet volop worden ingezet. Maar laten we stoppen om elkaar voor alles wat mooi en lelijk is uit te maken. Of erger nog: te bedreigen met geweld als de ander een andere mening is toegedaan.

Laten we met elkaar zorgen voor onze eigen gezondheid én die van een ander. En dat betekent allereerst de basismaatregelen naleven. Of je nou wel of niet gevaccineerd bent. Het is door de deskundigen vanochtend ook gezegd: de basisregels gaan boven alles en als we allemaal die basisregels handhaven komen we een heel end. Alles valt of staat met het gedrag van ons zelf.

Epidemiologen waarschuwen al maanden dat in het najaar een ‘perfect storm’ kon ontstaan: een extra zwaar griepseizoen, een toename van het aantal, voornamelijk ongevaccineerde coronapatiënten dat in het ziekenhuis terechtkomt, en ziekenhuispersoneel dat door de griep of corona geveld wordt. In mijn vorige inbreng stipte ik dit ook al aan. Dit alles zou de reguliere zorg in gevaar brengen en nu zien we ook dat inhaalzorg en niet acute operaties alweer worden afgeschaald.

Er wachten vele duizenden mensen op een levensreddende belangrijke operatie die nu weer wordt uitgesteld omdat de ic-capaciteit niet voldoende is. In verpleeghuizen loopt het aantal besmettingen op. Kwetsbare mensen en ouderen die thuis wonen en al meer anderhalf jaar bijna niet kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Voor de zomervakantie heb ik de minister gevraagd of er draaiboeken klaarlagen voor de herfst. Het antwoord was volmondig ‘ja’. Wat ik dan echt niet begrijp is waarom de minister nu pas ingrijpt. Zoals bij de Technische Briefing ook bleek, hebben de cijfers een grote voorspellende waarde en lijkt het alsof we geen enkel lerend vermogen hebben. Kan de minister het proces schetsen tot besluitvorming en mij uitleggen waarom er nu pas maatregelen worden getroffen?

Dat brengt mij bij mijn volgende punt: de derde prik. Ook hiernaar heb ik voor de zomer al gevraagd, evenals enkele collega’s. De Gezondheidsraad geeft aan dat bepaalde groepen qua leeftijd en qua gezondheid die derde prik zouden moeten krijgen. Nu blijkt dat daar logistiek helemaal niet op is geanticipeerd, want er wordt pas begonnen met die derde prik in december/januari. Als we de genoemde groepen hebben gehad, zijn we weer maanden verder. Dat is toch veel te laat?

Dan tot slot nog een vraag over een groep die niet zelf naar een vaccinatielocatie kan, waaronder veelal ouderen. Al eerder zei de minister dat Thuisvaccinatie.NL deze groep makkelijk aan kon en er hoefde geen gebruik te worden gemaakt van het aanbod bijvoorbeeld van een paar duizend doktersassistenten om te helpen. Dit blijkt niet zo te zijn. Hoe en wanneer gaan we deze mensen logistiek voorzien van een derde prik?

Er waren in de beginmaanden van de coronapandemie zoveel hartverwarmende initiatieven voor jong en oud. Om elkaar te helpen en te steunen. Die initiatieven zijn grotendeels verdwenen.

Voor mij spreekt het voor zich dat we ons aan de basismaatregelen moeten houden en ook aan de maatregelen die hier aanvullend, democratisch, worden besloten. Maar laten we toch alsjeblieft ook blijven omkijken naar al die mensen, jongeren en ouderen, die juist door die basismaatregelen eenzaam zijn en in en sociaal isolement terecht zijn gekomen.

Een klein gebaar, zoals een kaartje, een belletje, even langslopen voor een praatje of een boodschapje, maakt echt het verschil.”

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.