Kritiek op coronabeleid: ‘Wat van het publiek moet, is wat de minister doet’

“Waarom worden er zoveel deskundigen geraadpleegd als er toch niet naar hen wordt geluisterd?”, vroeg Liane den Haan aan minister Hugo de Jonge. Deskundigen kunnen het beste voorspellen hoe mensen zich zullen gedragen en wat de effecten van maatregelen zullen en kunnen zijn. “Maar tot nu toe lijkt het: ‘Wat van het publiek moet, is wat de minister doet!’”, aldus Liane.

“Ik ben over het algemeen een positief mens en ik hou er niet van om met de vinger te wijzen, maar er is een situatie ontstaan waarin we echt heel kritisch moeten kijken naar het gevoerde beleid en de besluiten die zijn genomen”, zei Liane den Haan bij het ingelaste debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

“We moeten allemaal eerlijk kijken naar onze eigen rol”, vervolgde Liane. “Het aantal besmettingen in de leeftijdscohorten 18 tot en met 24 jaar en 25 tot en met 29 jaar is explosief gestegen. Het reproductiegetal ligt boven de 2. Op advies van de minister is die groep ‘gaan dansen met Janssen’. Met alle gevolgen van dien!”

Testen voor toegang

Voor het debat over de escalerende coronacijfers kwam de Tweede Kamer terug van het zomerreces. Omdat het gebouw van de Eerste en Tweede Kamer gesloten is voor een grootscheepse verbouwing, vond het debat plaats in de Ridderzaal. Daar constateerde Liane den Haan dat de meerderheid van de Kamer heeft ingestemd met het testen voor toegang. VVD, D66, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Volt stemden vóór dit toegangsprogramma. “Dat vond ik eerlijk gezegd onbegrijpelijk. Op basis van de voorspellende waarde van gedrag hadden we kunnen weten dat het aantal besmettingen daarmee fors zou toenemen”, zei Liane.

Niet te meten, wel te voorspellen

Voorafgaand aan het debat werd een Technische Briefing gehouden waarin de Kamerleden worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Daar gaf mevrouw Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM, aan dat voorspelling van gedrag niet in modellen kan worden gemeten. Liane den Haan is het met haar eens: “Je kunt alleen meten wat feitelijk is gebeurd. Maar gedragswetenschappers hebben wel degelijk gewezen op de risico’s! Dus meten kun je het niet van tevoren, maar voorspellen wel!

Niet verstandig

“Vanaf het begin van de coronacrisis erger ik me regelmatig aan de communicatie rondom corona”, zei Liane tegen minister De Jonge. “Natuurlijk snap ik dat deze pandemie ingewikkeld is en dat er complexe afwegingen moeten worden gemaakt. Maar eerlijk gezegd vraag ik mij af waarom er zoveel deskundigen worden geraadpleegd als er toch niet naar hen wordt geluisterd. De roep uit de samenleving en de druk vanuit de media lijkt meer invloed te hebben op de besluitvorming van het kabinet dan de adviezen van deskundigen. En dat is niet verstandig.”

“Want zoals Peter Kanne het al op Radio 1 zei: de samenleving lijkt even veranderlijk als het virus zelf. Eerst was de roep om versoepelingen zeer luid, nu vindt 80 procent dat we moeten aanscherpen.”

Inbreng van deskundigen

De basisregels van effectieve communicatie zijn dat je je publiek en doelgroepen kent, weet wat er leeft en natuurlijk ook dat je naar ze luistert, hield Liane het kabinet voor. “Maar dit is een zaak van de volksgezondheid. Daarin moeten de adviezen van medisch deskundigen en gedragswetenschappers leidend zijn. Zij kunnen immers het beste voorspellen hoe mensen zich zullen gedragen en dus wat de effecten van maatregelen zullen en kunnen zijn. Maar tot nu toe lijkt het: ‘Wat van het publiek moet, is wat de minister van VWS doet!’”

Liane den Haan zei van de minister te willen vernemen waarom het kabinet de adviezen niet serieus neemt. Ze benadrukte dat de communicatie echt beter moet en dat de inzet van deskundigen serieus genomen moet worden.

Liane den Haan eindigde haar inbreng aan het Kamerdebat met enkele vragen aan het kabinet:

“Er is een motie aangenomen om wijkverpleegkundigen te laten helpen om de mensen te vaccineren die thuis wonen en niet mobiel zijn. De minister geeft aan dat hij dit niet een verstandige werkwijze vindt. Hij zegt in zijn brief dat dit is in het kader van de hoeveelheid niet mobiele mensen dat momenteel in beeld is. Dat zijn er kennelijk niet genoeg maar Thuisvaccinatie.nl geeft aan onvoldoende capaciteit te hebben. Kan de minister dit toelichten?”

“Hoe staat het nu met de vaccinatiegraad onder arbeidsmigranten die langere tijd in Nederland zijn, niet zijn ingeschreven en dus slecht bereikbaar zijn? De minister heeft in het notaoverleg aangegeven dat hier aandacht voor is. Hoeveel van de 400.000 arbeidsmigranten die in Nederland zijn, zijn inmiddels gevaccineerd?”

“Nog maar 60 procent van de ouderen tussen de 60 en de 64 jaar is volledig gevaccineerd. De zeer besmettelijke Deltavariant rukt op. Deze mensen lopen daardoor een groot risico. Wat gaat de minister doen om deze groep snel volledig gevaccineerd te krijgen?”

“In andere landen wordt gestart met een derde prik. Wat gaan wij in Nederland doen?”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on email
Share on twitter

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.