Hoop op meer vertrouwen in en betere naleving van coronamaatregelen

“Juist nu Omikron om zich heen grijpt is het cruciaal dat mensen vertrouwen krijgen en houden in de coronamaatregelen en deze ook naleven”, zei Liane den Haan in het coronadebat in de Tweede Kamer.

De coronavariant Omikron zorgde ervoor dat minister Hugo de Jonge eindelijk de noodzaak inzag om de boosterprik verder te versnellen. De maanden daarvoor werd er gedraald, zelfs nog na een motie van Liane den Haan en collega Jan Paternotte – al in september ingediend – om vaart te maken met boosteren. Nu zegt Liane vooral te zien en te horen dat 60-plussers weliswaar de beloofde uitnodiging voor de derde prik binnen hebben, maar dat ze pas over ettelijke weken hun afspraak kunnen inplannen. Bovendien kunnen ouderen die geen pc hebben niet bellen met de GGD omdat de lijnen continue overbelast zijn.

Pleidooi voor meer PACU-bedden

Liane pleit voor het creëren van 350 tot 450 PACU-bedden. Op een PACU-afdeling (Post Anesthesia Care Unit) worden patiënten opgenomen die na een operatie intensiever gecontroleerd en bewaakt moeten worden. PACU’s ontlasten de IC’s. “Met meer PACU-bedden kunnen we meer patiënten helpen”, zei Liane tijdens het coronadebat tegen minister De Jonge. “Met minstens 140.000 in te halen operaties lijkt mij dat zeer urgent!” Ze vroeg de minister om dit in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie te bespreken.

Meer rust, consistentie en perspectief

Liane wees nogmaals op de noodzaak van vaccineren en het halen van de boosterprik. “Volgens RIVM-directeur Jaap van Dissel hoort vaccineren thuis in de rij met basismaatregelen”, aldus Liane. Ze constateerde tijdens het debat dat corona niet meer epidemisch is maar endemisch. “We zijn de acute fase voorbij. En daarom vroeg ik voor de zomer ook al naar een middellange en lange-termijn-strategie. Die komt er uiteindelijk volgend jaar. Ik wens ons allemaal daarmee meer rust, consistentie en perspectief in het coronabeleid.”

De inbreng van Liane den Haan tijdens het debat in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rondom het coronavirus met minister Hugo de Jonge.

“Het vertrouwen in het coronabeleid en in de politiek is tot een dieptepunt gedaald. Mensen hebben nog maar weinig vertrouwen in het trage maar ook zwabberende beleid van het kabinet, maar ook in de daadkracht van het parlement. Allemaal begrijpelijk en terecht, maar wel buitengewoon zorgelijk. Juíst nu de coronavariant Omikron om zich heen grijpt is het cruciaal dat mensen vertrouwen krijgen en houden in de coronamaatregelen en deze ook naleven.

Vanochtend zei de heer Van Dissel op een vraag van collega Paternotte dat vaccineren ook in de rij van basismaatregelen zou moeten staan. De heer Van Dissel onderstreepte het belang van vaccineren nog eens.

Daarom ook ís het zo belangrijk dat iedereen die zich nog niet heeft laten vaccineren dat gaat doen en dat de gevaccineerden allemaal hun boosterprik gaan halen.

Al in juni heb ik de minister gevraagd naar een boostercampagne direct na de zomer. De Gezondheidsraad en de minister vonden dat dat zelfs in september nog niet nodig. Door de aangenomen motie van de heer Paternotte en mijzelf is de boostercampagne drie weken versneld. Gelukkig ziet de minister door Omikron nu wel de noodzaak om het boosteren nóg meer te versnellen. De vraag is of de opgelopen achterstand dan nog tijdig kan worden ingehaald. De minister zegt dat alle 60-plussers voor het einde van het jaar gevaccineerd kunnen worden. Maar ik krijg mailtjes van mensen dat, áls ze de GGD al te pakken kunnen krijgen, zij pas in januari terecht kunnen. Mijn vraag aan de minister: hoe kan dit? Of bedoelde de minister dat voor januari alle 60-plussers zijn uitgenodigd in plaats van gevaccineerd?

10 procent van de gevaccineerden twijfelt over het nemen van een booster. Welke maatregelen neemt de minister om die twijfels weg te nemen? Als daar niet nu stevig op wordt ingezet, zal die twijfel bij elke boosterronde alleen maar toenemen.

Eergisteren bleek dat in plaats van de GGD, huisartsen worden ingezet om niet-mobiele thuiswonenden en bewoners van zorginstellingen zonder medische dienst de boosterprik te geven. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft aangegeven hun achterban te vragen om te helpen, maar huisartsen hebben al eerder aangegeven dat hun prioriteit ligt bij de continuïteit van hun zorg. Kan de minister aangeven welke afspraken zijn gemaakt met de LHV over welk deel van de boostercampagne door de huisartsen wordt verricht? En klopt het dat er problemen worden ervaren door de huisartsen bij de registratieverwerking.

Inmiddels heb ik begrepen dat de EMA het Janssen-vaccin als boosterprik heeft goedgekeurd. Er liggen nog zo’n half miljoen Janssen-vaccins op de plank. Worden die nu ook direct ingezet? En is de minister bekend met de studies over heteroloog boosteren. De effectiviteit van heteroloog boosteren blijkt erg groot. Gaat de minister dit ook als strategie in de boostercampagne inzetten?

De druk op de Intensive Cares is en blijft nog steeds hoog en zal de komende jaren door het huidige zorginfarct niet afnemen. Het ziekteverzuim en de uitstroom van IC-verpleegkundigen is hoog omdat zij de uitzichtloosheid van het werk niet meer aankunnen. Van de IC-verpleegkundigen die uitstromen verlaat 60 procent zelfs de hele zorg. Het is belangrijk dat we, naast het werken aan veel nieuwe instroom, ook zorgen dat we het loopbaanperspectief binnen de muren van het ziekenhuis verbeteren om leegloop te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door de acute as in het ziekenhuis anders te organiseren. Verpleegkundigen moeten makkelijker binnen de acute as van PACU, SEH en IC van functie kunnen wisselen. De PACU is de plek waar IC-verpleegkundigen hun expertise kunnen uitoefenen en kent een andere belasting. Zo kunnen uittreders behouden worden en herintreders aangetrokken.

Daarmee is het mogelijk op korte tot middellange termijn 350 tot 450 PACU-bedden te creëren. Extra PACU-bedden zorgen voor gealloceerde capaciteit voor operatieve patiënten, waardoor de IC minder wordt belast en we meer patiënten kunnen helpen. Met minstens 140.000 in te halen operaties lijkt mij dat zeer urgent! Is de minister bereid om dit in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie te verkennen?

Corona is niet meer epidemisch maar endemisch. We zijn de acute fase voorbij. En daarom vroeg ik voor de zomer ook al naar een middellange en lange-termijn-strategie. Die komt er dan uiteindelijk volgend jaar. Ik wens ons allemaal daarmee meer rust, consistentie en perspectief in het coronabeleid.”


Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.