Gebrek aan visie, duidelijkheid en perspectief in coronapandemie

In de bestrijding van de coronapandemie ontbreekt het ons aan duidelijkheid en perspectief, stelde Liane den Haan bij het debat over de ontwikkelingen rond corona. “Terwijl ieder mens duidelijkheid en perspectief nodig heeft. Maar Nederland is een land van polderen, overleggen, naar elkaar luisteren, wikken en wegen, en dat breekt ons nu op.”

Liane vroeg het kabinet nu eindelijk eens te komen met een visie en een langetermijnstrategie, in plaats van telkens achter de feiten aan te lopen. “We hebben ook perspectief nodig. En duidelijke communicatie”, zei zij tegen minister De Jonge. “Want deze pandemie is niet meer ad hoc, maar is al twintig maanden onder ons. Met een langetermijnstrategie kunnen we continu blijven anticiperen en duidelijkheid schetsen in wellicht diverse scenario’s.”

Consequent vasthouden aan basisregels

Doordat de basisregels door het kabinet in september ineens zijn losgelaten, weet niemand meer waar hij aan toe is. Het overzicht is voor iedereen zoek. Daarom verzocht Liane om nog eens te kijken naar het effect van het voor langere tijd consequent handhaven van de basismaatregelen, en naar het weer verplicht stellen van de 1,5 meter-maatregel. Wellicht, zo opperde Liane, is dan het behouden van alleen 3G voldoende. Het Kamerlid wees naar het begin van de crisis, toen iedereen alles deed om corona de baas te worden. In die saamhorigheid blijft zij geloven.

“Ik ben blij dat de minister alsnog uitvoering geeft aan de motie die ik samen met de heer Paternotte heb ingediend om eerder te starten met de boostercampagne. In de technische briefing hoorden we dat de GGD voor de boostercampagne nog veel prikpersoneel moet werven de komende maanden. Kan de minister mij uitleggen waarom niet is geanticipeerd op de inzet van personeel voor de boostercampagne?

En waarom is er pas duidelijkheid in januari over de inzet van de boostervaccinatie voor mensen jonger dan 60 jaar met een kwetsbare gezondheid? Ook las ik dat mensen uit de groep van niet-mobiele thuiswonenden pas in januari geprikt kunnen worden met het boostervaccin. Nogmaals vraag ik de minister om gebruik te maken van alle hulp die hij krijgt aangeboden uit het veld.

2G houdt de samenleving flink bezig. Ik krijg veel mailtjes van mensen die niet gevaccineerd kúnnen worden vanwege een ziekte en daarmee dus buiten de boot zullen vallen bij de eventuele invoering van de 2G-maatregel. Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat deze mensen gewoon nog mee kunnen blijven doen in de samenleving mocht er 2G komen?

Verder is het mij niet duidelijk waarom het coronatoegangsbewijs van gevaccineerde mensen die besmet zijn actief blijft. We lopen hierdoor onnodig veel risico op nog meer besmettingen. Het zal technisch mogelijk moeten zijn om tijdens een coronabesmetting de QR-code ongeldig te laten zijn. Kan de minister hier iets over zeggen?

De moed begint mij, net als vele andere Nederlanders, nu echt in de schoenen te zakken. Ook ik ben coronamoe. Ook ik wil zonder maatregelen kunnen leven. Ook ik zie dagelijks mensen worstelen met de beperkingen.

Ik zie de tweedeling in onze samenleving. Ook ik wil het liefste morgen weer terug naar het oude normaal. Maar ik besef dat we daar voorlopig niet naar toe terug kunnen.

Ieder mens heeft duidelijkheid nodig. Ieder mens heeft perspectief nodig. En dat is nu precies waar het ons aan ontbreekt. Wij zijn een land van polderen, overleggen, naar elkaar luisteren, wikken en wegen.

Maatregelen opschalen, maatregelen loslaten, iets mag wel, daarna mag het weer niet. En vervolgens laten we ook met een hoop maatregelen de lokale overheden en straks ondernemers zelf nog kiezen wat te doen.

Wel de elfde van de elfde vieren of niet? Kies zelf maar. Wel 2G invoeren of toch kiezen voor 3G in je restaurant? Kies zelf maar. Alsof je tegen een klein kind zegt: Wel of geen snoepje? Kies zelf maar. Wel of niet naar school? Kies zelf maar. Of tegen een volwassene: wel of niet stoppen voor een rood stoplicht? Kies zelf maar. Iedereen weet dat dat pedagogisch compleet onverantwoord is en niet werkt.

Deze pandemie is niet meer ad hoc, maar is al 20 maanden onder ons. We hebben een visie nodig met een lange termijnstrategie in plaats van telkens achter de feiten aan te lopen. We hebben ook perspectief nodig. En duidelijke communicatie.

Ik wil graag aan het kabinet vragen of zij dit met mij eens zijn? En zo ja, of zij die visie en lange termijnstrategie willen maken. Zodat we continu kunnen blijven anticiperen. Zodat we duidelijkheid kunnen schetsen in wellicht diverse scenario’s.

En ik wil vragen om strakke regie. Geen gepolder. Niet een beetje van dit en een beetje van dat. Ik heb al eerder geopperd om het leger of het Rode Kruis bijvoorbeeld in te zetten voor de centrale coördinatie van de uitvoering van de maatregelen. Zoals bijvoorbeeld in Portugal ook is gebeurd. Wat vindt het kabinet daarvan? Graag een reactie.

Is er ook gekeken naar het effect van het behouden van 3G, waarbij de QR-codes goed en overal worden gecontroleerd? Naast de 3G zouden we wat mij betreft ook langere tijd consequent de basismaatregelen moeten handhaven. En moet worden gekeken naar het verplicht stellen van de 1,5 meter-maatregel.

Alle maatregelen zijn toch niet voor niets ingesteld? Elke maatregel die je instelt, maar niet controleert en handhaaft, heeft geen enkele zin. Graag een reactie.

Ik wil diep in mijn hart niet geloven dat dit het Nederland is waar wij allemaal in willen leven. Verdeeld tot op het bot. Boos op elkaar. Elkaar uitschelden en bedreigen.

Ik wil geloven dat ik in het Nederland woon van aan het begin van de crisis. Elkaar helpen, naar elkaar omkijken, samen de schouders eronder om voor onze eenzame ouderen te zorgen. Om de jongeren die thuis moesten blijven te ondersteunen. Om alles te doen wat nodig is om dit vreselijke virus aan te kunnen en zo goed mogelijk te bestrijden. Samen!”

  
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

      
     

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.