Bouwen voor ouderen is ook oplossing voor gezinnen en starters

“Als we bouwen voor ouderen, bieden we ook een oplossing voor jonge gezinnen die een woning zoeken. En als die gezinnen doorstromen, biedt dat weer kansen voor starters”, zei Liane den Haan in de Tweede Kamer. “Het moet nu klaar zijn met rapporten en onderzoeken. Er moet nu door de Rijksoverheid regie worden genomen en tempo worden gemaakt.”

“Op dit moment wonen er in Nederland 900.000 alleenstaande ouderen. In 2040 zijn dat er 1,7 miljoen. Het aantal mensen met dementie zal in 2040 zijn verdubbeld en het aantal 90-plussers zal verdrievoudigen. We staan voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat al deze mensen een passende woning hebben, met zorg dichtbij, in een veilige omgeving met voorzieningen en de mogelijkheid tot sociale contacten.” Zo begon Liane den Haan haar inbreng bij het debat in de Tweede Kamer over de toekomst van de ouderenhuisvesting.

Visie op lange termijn

“Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er voldoende woningen zijn”, vindt Liane. “En daarbij gaat het om meer dan bouwen alleen. Hun inwoners moeten op een goede manier oud kunnen worden. Daarvoor moet iedere gemeente een visie hebben op wonen, werken, leven lang leren, welzijn, inkomen, zorg en veiligheid… Kortom, gemeentes moeten een visie hebben op hoe hun inwoners wonen en leven. Niet alleen voor de korte termijn, maar voor de komende twintig tot dertig jaar.”

Woon-leef-visie

“Tot nu toe hebben veel gemeenten het over een woon-zorg-visie, maar dat vind ik te beperkt. Naar mijn mening moet er een integrale woon- leef-visie komen, waarin alle facetten die ik noemde worden meegenomen. In de bestuurlijke afspraken lees ik dat de minister gaat onderzoeken hoe er vanuit het Rijk meer sturing kan komen om de woonopgave voor ouderen te realiseren. Een eerste stap daartoe zou zijn om een woon-leef-visie te verplíchten. Hoe kijkt de minister daar tegenaan?”

Afspraak niet gehaald

“Gezien de enorme problematiek op de woningmarkt zou je verwachten dat zo’n woon-leef-visie urgent is. Maar uit cijfers van de Taskforce Wonen en Zorg blijkt die urgentie totaal niet. De afspraak dat alle gemeenten medio 2021 een woon-zorg-visie hebben is niet gehaald. Minder dan de helft van de gemeenten heeft zo’n woon-zorg-visie; laat staan een woon-leef-visie. Kan de minister aangeven hoe dit kan? Wordt de urgentie van het probleem wel gevoeld? Waar lopen gemeenten tegen aan?”

Oplossing voor jonge gezinnen

“Veel ouderen blijven te lang in de ééngezinswoning wonen die niet meer past bij de levensfase waarin ze zitten. Ze willen graag verhuizen naar een woning die levensloopbestendig is, maar die woningen zijn er niet. Als we bouwen voor ouderen, bieden we ook een oplossing voor jonge gezinnen die een woning zoeken. En als die gezinnen doorstromen, biedt dat weer kansen voor starters.”

Geclusterde woonvormen

“Geclusterde woonvormen, zoals de Knarrenhofjes en de Thuishuizen, voldoen aan een behoefte van veel ouderen. Op die manier wonen mensen zelfstandig, maar toch ook samen. Hier delen ze meer dan een brievenbus en een lift. Kan de minister uitleggen waarom het de initiatiefnemers zoveel moeite kost om gemeenten zover te krijgen deze woonvormen te realiseren? Ik ben al vanaf 2005 met dit thema bezig”, zegt Liane den Haan. “En ik lees in alle rapporten weer hetzelfde. Het moet nu klaar zijn met rapporten en onderzoeken. Er moet nú door de Rijksoverheid regie worden genomen en tempo worden gemaakt.”

Voor jong én oud

Liane pleitte er in de Tweede Kamer voor dat van de 1 miljoen woningen die de komende tien jaar gebouwd worden, 10 procent wordt bestemd voor geclusterde woonvormen. “En is het mogelijk om de helft van die 1 miljoen woningen levensloopbestendig te maken?”, vroeg ze aan minister De Jonge. “Zodat die woningen geschikt zijn voor jong én oud. Het geeft een gemeente ook meer flexibiliteit.”

Dementie

Liane den Haan vroeg ook aandacht voor het feit dat steeds meer mensen met dementie thuis wonen. “Het aantal gemeenten dat afspraken maakt met corporaties en zorgorganisaties in relatie tot ouderenhuisvesting is bedroevend laag. Laat staan dat organisaties als Alzheimer Nederland worden betrokken bij het opstellen van woon-leef-visies. Dat moet anders. Er moet rekening worden gehouden met de woonwensen van deze groep en met die van hun mantelzorgers. Daarnaast moet structurele logeerzorg in alle gemeenten mogelijk zijn.” Liane vroeg minister De Jonge of hij ook vindt dat er rekening moet worden gehouden met ouderen met dementie bij het opstellen van de woon- leef- visies? “Hoe kan de minister ervoor zorgen dat gemeenten aandacht besteden aan woonvormen die geschikt zijn voor mensen met dementie? En voor voldoende logeerzorg?”

Vaart maken met regionale samenwerking

“Zoals de commissie Bos al aangaf; we moeten echt vaart maken met regionale samenwerking als het gaat om wonen, welzijn en zorg. Er moet domeinoverstijgend worden samengewerkt tussen gemeente, zorgorganisaties, woningcorporaties en welzijnsorganisaties. En we moeten af van het jaarlijkse aanbestedingscircus en gaan werken met meerjarige inkoopcontracten binnen de Wmo en de Wlz”, aldus Liane den Haan, die van de minister wil horen hoe hij ervoor gaat zorgen dat het advies van de commissie Bos wordt gerealiseerd.

Lees ook: Tekort seniorenwoningen, ‘Wanneer gaan we nu éindelijk bouwen?’

Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.