Behoud huidige 3G, zet in op handhaving en op strikte naleving basisregels

Het kabinet wil de plekken waar het coronatoegangsbewijs getoond moet worden uitbreiden naar allerlei winkels. Maar het QR-bewijs werkt onvoldoende, omdat er vaak niet gecontroleerd en gehandhaafd wordt. “Dat is niet te verkopen”, vindt Liane den Haan. Zij wil inzetten op het behouden van de huidige 3G-maatregel en daarbij strakker en beter communiceren op 5R, de vijf cruciale basisregels.

De Tweede Kamer debatteerde over coronatoegangsbewijs, en over uitbreiding van dat bewijs naar niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening. “Het nut van het coronatoegangsbewijs valt of staat met handhaving”, zei Liane den Haan bij het debat. “En daar schort het op dit moment aan.” Minister De Jonge moet er samen met zijn collega Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voor zorgen dat er door gemeenten beter wordt gehandhaafd, vindt Liane.

Niet meer te begrijpen

Liane stelt ook vast dat de regels rond het coronatoegangsbewijs haast voor niemand meer te begrijpen zijn. “Het is een onoverzichtelijk rommeltje aan het worden. Essentiële en niet-essentiële dienstverlening, essentiële en niet-essentiële detailhandel, niet laten zien in het winkelcentrum, wel in de meubelzaak, niet in de supermarkt. Volgt u het nog? Hoe weten de eigenaren van winkels wanneer ze wel of niet moeten handhaven? Hiermee werk je agressie en onbegrip in de hand. Dit is niet uit te leggen en ook niet te communiceren”, stelt Liane vast.

3G plus 5R in 8 nemen!

Liane vindt het niet te verkopen dat iets dat nog niet blijkt te werken vanwege de onduidelijkheid en omdat er niet wordt gehandhaafd wordt uitgebreid. Zij stelde daarom de volgende werkwijze voor: “We houden de huidige 3G-maatregel en breiden die níet uit. Maar we gaan wél veel beter en consequent handhaven! Daarnaast gaan we nóg strakker en beter communiceren op 5R, namelijk de vijf cruciale basisregels: handen wassen, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, de reisbewegingen beperken en 1,5 meter afstand houden.” Liane oppert om de 1,5 meter afstandsmaatregel weer te verplichten, net zoals in de beginfase van de coronacrisis. “Mijn voorstel is dus: 3G plus 5R in 8 nemen!”, aldus Liane.

“Heel eerlijk gezegd bekroop mij een gevoel van onbehagen toen ik de memorie van toelichting las. Ik heb het gisteren ook al gezegd: waarom een maatregel uitbreiden die nu ook al niet gehandhaafd wordt? Wat denkt de minister hiermee te bereiken? Het coronatoegangsbewijs wordt op dit moment maar in één op de drie gevallen gecontroleerd. De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft al aan dat de handhavingscapaciteit bereikt is.

Het coronatoegangsbewijs valt of staat met handhaving. En daar schort het op dit moment aan. Hoe gaat minister De Jonge samen met zijn collega-minister van J&V ervoor zorgen dat er door gemeenten beter wordt gehandhaafd? En hoe denkt de minister deze uitvoeringsbeperking op te lossen?

Daarbij is het voor niemand meer te snappen. En wat een onoverzichtelijk rommeltje. Je hebt de essentiële en niet-essentiële dienstverlening, de essentiële en niet-essentiële detailhandel. Binnen die categorieën kun je nog onderscheid maken tussen grote en kleine winkels.

Het kan ook worden ingezet in bepaalde regio’s in bepaalde categorieën niet-essentiële dienstverlening en detailhandel. En daarmee hebben we het nog niet eens over de samenhang met andere maatregelen. De Raad van State verwoordt het mooi in een voorbeeld over een winkelcentrum. In de centrale hal van het winkelcentrum hoef je het coronatoegangsbewijs niet te laten zien en moet je een mondkapje op, als je vervolgens de supermarkt in gaat hoef je het coronatoegangsbewijs niet te laten zien maar moet je wel een mondkapje op, en als je vervolgens een meubelzaak inloopt, moet je wel het coronatoegangsbewijs laten zien en hoef je geen mondkapje op.

Volgt u het nog? Hoe weten de eigenaren van winkels wanneer ze wel of niet moeten handhaven? Hiermee werk je agressie en onbegrip in de hand. Dit is niet uit te leggen en ook niet te communiceren.

In de memorie van toelichting staat dat een testbewijs vragen aan mensen die toegang willen krijgen tot een activiteit of voorziening een preventieve werking heeft omdat maar 0,5 procent van deze groep besmet blijkt te zijn. Zo wordt voorkomen dat mensen die besmet blijken toch toegang hebben tot een activiteit of voorziening. Maar dan vergeten we de mensen die gevaccineerd zijn en naar buiten gaan nadat zij positief getest zijn op het coronavirus. Het is toch niet uit te leggen dat mensen die gevaccineerd zijn en positief getest zijn op corona met een QR-code overal naar binnen kunnen? Ik heb hier gisteren nog een motie over ingediend. Als we het coronatoegangsbewijs langdurig gaan inzetten moet dit wat mij betreft technisch goed geregeld worden.

In de memorie lees ik ook dat door de inzet van het coronatoegangsbewijs sectoren veilig open kunnen blijven. En dat voorkomen kan worden dat sectoren moeten sluiten of onderworpen worden aan beperkende maatregelen. Kan de minister toelichten waar dit uit blijkt? Kan hij bijvoorbeeld garanderen dat door de bredere inzet van het coronatoegangsbewijs er geen lockdowns meer nodig zijn?

Ik vind het werkelijk niet te verkopen dat we iets dat nog niet blijkt te werken omdat er niet gehandhaafd wordt gaan uitbreiden. Wat mij betreft doen we het volgende:

We houden de huidige 3G-maatregel en breiden die niet uit. Maar we gaan wél veel beter en consequent handhaven.

We gaan verder met het vaccineren. We proberen de mensen die nog niet gevaccineerd zijn ervan te overtuigen dat zij hun verantwoordelijkheid in het kader van de Volksgezondheid moeten nemen. Voor zichzelf én voor anderen.

En daarnaast gaan we nog strakker en beter communiceren op 5R. Namelijk:
1. Was vaak en goed je handen en draag een mondkapje in publieke ruimten
2. Blijft thuis bij klachten en laat je testen, ook als je gevaccineerd bent.
3. Zorg voor voldoende frisse lucht
4. Beperk de reisbewegingen en werk zoveel mogelijk thuis
5. En verplicht de 1,5 meter afstandsmaatregel weer.

Mijn voorstel is dus: 3G plus 5R in 8 nemen!

Dat biedt duidelijkheid voor iedereen. Daarbij is het goed om placering in horeca en bij evenementen verplicht te stellen met een maximale groepsgrootte en ook het aantal mensen per vierkante meter moet weer ingevoerd worden. Dus minder mensen in supermarkten en winkels bijvoorbeeld. Graag een reactie van de minister op dit voorstel.

Naast handhaven is heldere, duidelijke en gerichte communicatie cruciaal. Gisteren is daar uitgebreid over gesproken. Ik zou dat hier nog een keer willen benadrukken. Roep de regels om op stations, in winkels en supermarkten. Zorg voor laagdrempelige en makkelijke boodschappen. Er zijn nog steeds te veel mensen die niet precies weten waar ze aan toe zijn. Of zelfs op een uitnodiging wachten voor hun vaccinatie. Laten we erop inzetten dat die groep zich laat vaccineren. Dan doen we het samen.

En heel eerlijk gezegd moet ik zelf ook vaak nog nadenken terwijl wij hier allemaal bijna dagelijks met deze materie bezig zijn.”

  
Wilt u op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze nieuwsbrief!

  Share on facebook
  Share on whatsapp
  Share on linkedin
  Share on email
  Share on twitter

  Onze website maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring te verbeteren. Lees voor meer informatie ons privacybeleid.